Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Desıgn Of Project (Studıo Of Classıcal Carpet Desıgn I) HKE 409 7 0 + 2 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Information about the art of classical carpets, theoretical and practical design of the study and to prepare projects in size.

Dersin İçeriği

Recognition of the art of classical carpets, the presentation of visual materials, design and project content includes issues related to the study.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 She/He is knowledgeable about the art of classical carpets. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Self Study, Project / Design, Testing, Homework,
2 Recognize the carpet Classical period. Lecture, Discussion, Drilland Practice, Group Study, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
3 Carpet motifs of the classical period, composition and technical characteristics and apply know. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
4 for the design and implementation of the classical period to make carpet. Simulation, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Testing, Homework, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
5 Classic carpets designs comments in the spirit of contemporary art. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Testing, Homework, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
6 Project prepares, presents and exhibition of the national and international level can work. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Testing, Homework, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Information about art in the classical carpets.
2 Introduction to Classical era carpet.
3 Carpet motifs of the classical period, pattern and composition properties.
4 The specifications of the Classical era carpet.
5 This amendment of the carpet surface analysis of the classical period.
6 Construction of carpet designs from the classical period.
7 Patterns and sketch work
8 Patterns and sketch work.
9 Exam.
10 Selected carpet design studies of the classical period.
11 Coloration of the selected sketch.
12 Calcic in the free interpretation and application of carpet design.
13 Completion of freelance design.
14 Workshops, homework assignments and overall evaluation with applications.
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Ali ÖZEL, “Halıcının El Kitabı”, Ankara, 1986.
Ayşe FAZLIOĞLU, (yayına hazırlayan) Düğümün Son Halkası; “Osmanlı
Sarayı Halıları”, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayınları No: 38, Mas
Matbaacılık A.Ş, İstanbul, 2006.
Bekir DENİZ, “Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”, AKM
Yayınları, Ankara 2000.
Beyhan KARAMAĞARALI, Türk soylu Halkların Halı, Kilim ve Cicim
Sanatı, Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi aşkanlığı
yayınları, kayseri 1996 S.175-185.
Çiçek Derman - İnci Birol, “Türk Tezyini Sanatlarında Motifler”, 4. Baskı,
İstanbul, 2004.
Deniz DEMİRARSLAN, “Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu
Bildiriler Kitabı”, S.D.Ü-Isparta, 07-15 Nisan 2000.
Dilek TÜM, “Beylerbeyi Sarayı Perdelik Kumaşların Desen ve Motif
Özellikleri” , Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998.
Fahrettin Kayıpmaz, “Geleneksel El Halılarımızda Kimlik Arayışları”,
Kültür ve Sanat Dergisi, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1996
Hakan Çiloğlu, “Antik Dekor (Antika Dekorasyon ve Sanat dergisi)”, Sayı:
59, 2000.
Hamdi ÜNAL, “Hereke Halılarında Desen, Renk ve Kompozisyon Özellikleri
”, Ev Tekstili Dergisi, Sayı.17, , Haziran, İstanbul, 1998.
http://www.herekeli.com/hereke, 20 Şubat 2007.
Mehmet Kenan KAYA - Yaşar YILMAZ - Sara BOYNAK - Vahide
GEZGÖR, “Milli Saraylar Koleksiyonunda Hereke Dokumaları ve Halıları”,
İstanbul, 1999.
Oktay ASLANAPA, “Türk Halı Sanatı”, Binbir direk Basımevi, 1972.
_________________, “Halı Sanatının Bin Yılı”, İstanbul, 2005.
Önder KÜÇÜKERMAN , “Anadolu’nun Geleneksel Halı ve Dokuma Sanatı
İçinde Hereke Fabrikası”, İstanbul, 1987.
____________________, “Hereke Halıcılığının Doğuşu”, Antik Dekor, Sayı.3.
http://www.perdedergisi.com/makale, Türk Dokumaları, 10 Mart 2007.
R.Şebnem TEMİR, “Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu”, S.D.Ü.
Isparta, 07-15 Nisan 2000.
Şebnem Ruhsar Temir-Ural, “Hereke İpekli dokuma ve Kumaşları ve
Günümüzdeki Durumu”, Sanatta Yeterlilik Tezi, İstanbul, 1986.
Şerare YETKİN, “http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/hali.”, 22
Şubat 2007.
_____________, “Türk Halı Sanatı”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1991.
TBMM Milli Saraylar Yayınları, “ Geçmişten Geleceğe Yaşatılan Gelenek -
Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası”, TBMM Basımevi, Ankara, 2003.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Hanefi Mehmet Efendi, C.15,
İst.1997, s.256 (Erdem Yücel)
Vahide GEZGÖR, “ Milli Saraylar Koleksiyonunda Hereke Dokumaları ve
Halıları”, İstanbul, 1999.
Zeynep Çavdar KALELİ, “Halı Tasarımı” Dersi, Basılmamış Ders notları,
2006, İstanbul.

Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
1. Performans Görevi (Uygulama) 25
1. Ödev 25
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 6 96
Mid-terms 1 1 1
Performance Task (Application) 1 4 4
Performance Task (Workshop) 1 3 3
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 137
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,48
Dersin AKTS Kredisi 5