Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Free Desıgnıng –II (Art Of Textıle Ornamentıon) HKE 426 8 2 + 2 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. MİNE TAYLAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı Design principles applied to the surface in the direction of the investigation at textile art. In addition, the size of the decorative elements used in textile objects, patterns in the selection of materials used in-ground and the importance of design principles which form the decorative elements could be studied according to the interpretation.
Dersin İçeriği To search free textiles at Turkey and worldvide. To search Turkish ornamention elements and create new designs.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 He explains textile design principles. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Simulation, Self Study, Problem Solving, Homework, Project / Design, Performance Task,
2 He uses ground-form connection. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Simulation, Self Study, Problem Solving, Homework, Project / Design, Performance Task,
3 He select and applies color, size, form, materials. Lecture, Question-Answer, Discussion, Simulation, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Homework, Project / Design, Performance Task,
4 He makes variations with ornaments to use textile ground and creates new designs. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Simulation, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Homework, Project / Design, Performance Task,
5 He defines different materials. Lecture, Question-Answer, Discussion, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Problem Solving, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 General information about textile design principles.
2 General information about textile design principles.
3 To study on contemporary textiles’ design principles at Turkey and worldvide.
4 To study on contemporary textiles’ design principles at Turkey and worldvide.
5 To study on contemporary textiles’ design principles at Turkey and worldvide.
6 To analyze textile ornamentation styles with textile design principles.
7 To analyze textile ornamentation styles with textile design principles.
8 exam
9 To select free designing Project subject.
10 To study on ground-form connection.
11 Sketches.
12 Sketches.
13 To present sketches and discussion.
14 To prensent Project file.
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları All written and visual sources.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
1. Performans Görevi (Atölye) 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 1 1
Assignment 1 3 3
Performance Task (Application) 1 8 8
Performance Task (Workshop) 1 6 6
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 131
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,24
Dersin AKTS Kredisi 5