Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Traditional Composition Principles-II HKE 232 4 2 + 2 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category General Education
Course Objective To learn Turkish Illumination Art from Ottoman period to nowadays.
Course Content To apply Turkish Illumination Art’s motifs, drawing design, composition techniques, colors. Tradition of Nakışhane (workshop) and Ehli Hiref.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 She draws unique and free designs. Group Study, Lab / Workshop, Self Study, Lecture, Drilland Practice, Motivations to Show, Homework, Performance Task,
2 She applies Turkish Illumination Art’s competitions. Lecture, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Lab / Workshop, Self Study, Homework, Performance Task,
3 She works for art or market. Lecture, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Lab / Workshop, Self Study, Performance Task, Homework,
4 She teaches her knowledge. Lecture, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Lab / Workshop, Self Study, Homework, Performance Task,
5 She contends international exhibition with her art works. Motivations to Show, Group Study, Lab / Workshop, Self Study, Lecture, Drilland Practice, Homework, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 To pattern design and technique of drawing of Turkish Illumination Art at 15th century.
2 To pattern design and technique of drawing of Turkish Illumination Art at 15th century.
3 To pattern design and technique of drawing of Turkish Illumination Art at 16th century.
4 To pattern design and technique of drawing of Turkish Illumination Art at 16th century.
5 To pattern design and technique of drawing of Turkish Illumination Art between 17th to 18th century.
6 To pattern design and technique of drawing of Turkish Illumination Art between 17th to 18th century.
7 To pattern design and technique of drawing of Turkish Illumination Art between 17th to 18th century.
8 exam
9 To pattern design and technique of drawing of Turkish Illumination Art at 19th century.
10 Baroque examples at 19th century at Turkish Illumination Art.
11 Rococo examples at 19th century at Turkish Illumination Art.
12 To check students’ applications.
13 To check students’ applications.
14 To check students’ applications.
Resources
Course Notes
Course Resources Türk Tezyini Sanatlarında Motifler: Çiçek Derman, İnci Ayan Birol; Klasik Devir Türk Tezyini Sanatlarında Desen ve Tasarımı- Çizim Tekniği ve Çeşitleri: İnci Ayan Birol; Osmanlı Külliyatı, C:1-12: Yeni Türkiye Yayınları; Türkler Külliyatı, C;1-20 : Yeni Türkiye Yayınları; DİA, C:1-44, Klasik Osmanlı Türbeleri: Aziz Doğanay; 18. yy. Müzehhip, Çiçek Ressamı ve Lake Üstadı Ali Üsküdari: Gülnur Duran; Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler: Selçuk Mülayim; Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı: Semra Öğel; Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı: Gönül Öney- Zehra Çobanlı; Anadolu Toprağının Hazinesi Çini Osmanlı Dönemi: Ara Artun- Belgin Demirsar Arlı.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 1 1
Quiz 1 1 1
Assignment 1 3 3
Total Workload 101
Total Workload / 25 (Hours) 4.04
dersAKTSKredisi 4