Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Art Of Tradıtıonal Block Prıntıng-II HKE 336 6 1 + 2 2 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

To learn regional Istanbul fabric printing and wax batik art

Dersin İçeriği

To teach regional Istanbul fabric printing and wax batik art.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Recognizes Istanbul regional fabric prints. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Group Study, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
2 Recognizes the wax batik fabric print (Istanbul, Malatya). Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Lab / Workshop, Self Study, Project Based Learning, Testing, Oral Exam, Homework, Project / Design, Performance Task,
3 Recognizes the surface plan size, quality, colour and motifs of the fabric printing. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
4 To learn the techniques of wax batik fabric printing. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Testing, Homework, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
5 Make designs. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Testing, Homework, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Determine Istanbuls fabric printing characteristics.
2 Determine the surface plans and motif characteristics of Istanbul fabric printings.
3 Sketch work.
4 Construct pattern design plans.
5 Prepare molds and printing preparations.
6 Pratice.
7 Term examination.
8 Determine Istanbul and Malatya regional wax batik characteristics.
9 Sketch work.
10 Prepare molds and printing preparations.
11 Work on wax batik techniques.
12 Practice.
13 Practice.
14 Free design work with the molds.
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Prof. Dr Reyhan KAYA Türk Yazmacılık Sanatı
Türkan BİLGİN İstanbul Milli Saraylarda Yazma Koleksiyonları Yüksek Lisans Tezi

C. E. Arseven, Türk Sana tı, Cem Yayınevi, İstanbul,. 1973 H. Ö. Ba rışta, "Kasta monu'da Yazmacılık", Erdem Dergisi, 4(10), Ankara, 1988 H. Ö. Ba rışta, ‘’Türk El Sanatları’’, T.C.Kültür Bakanlığı, Ankara. 1998 H. Cinlio ğlu, "Tokat'ta Halk Sanatları ve Yazmacılık", Türk Folklor Ara ş tırmala rı Dergisi, S.71, 1955 T. Duran, "Anadolu'da Dünden Bugüne Tekstilde El Baskıcılığı", (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marma ra Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü. 1998 N. Gökaydın, ‘’Kuma ş Desenlemede Yaratıcı Çalışmalar’’, Gazi Üniversitesi Yayını N:26,Gazi Üniversitesi E ğitim Fakültesi Yayını N:213, 1990 N. Görgünay - M.Muhtar, "Ela zığ'da Çit Basma ve Çitçilik", 1. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildirileri, 212-233, İzmir. 1984 R.Kaya, ‘’Türk Yazmacılık Sanatı’’, T. İş Bankası Kültür Yayınları N:140, Sanat Dizisi:15. 1988 N.Kayaba şı- F. S ö yle m z o ğlu, "Bartın'da Yazmacılık Sanatı", Erdem Dergisi, Halı Özel Sayısı II, 10(29), Ankara. 1999 N. Öz, "Türk Yazma cılık Sanatı ve Son Dönem İstanbul Yazmaları" (Yayınlanmamı_ Yüksek Lisans Tezi), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü. , 2006 N. Tan, "Kastamonu İl Halk Kütüphanesindeki Çok Önemli Bir Yazm a", Milli Folklor Dergisi, 19(76), 2007 S. Tansu ğ, "Kandilli Yazmaları", Antik Dekor Dergisi, (34): 147. 1996 K.Türker, " A ğaç Baskı Tokat Yazmaları", T.İş Bankası Kül tür Yayınları, Sanat Dizisi: 47. 1996

Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 40
1. Ödev 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 1 1
Quiz 1 1 1
Assignment 1 5 5
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 104
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,16
Dersin AKTS Kredisi 4