Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Art Of Tradıtıonal Block Prıntıng-I HKE 335 5 1 + 2 2 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

TolearnregionalIstanbulfabricprintingandwax batik art

Dersin İçeriği

To teach the characteristic techniques and patterns of the traditional anatolian fabric printing

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Recognizes the art of traditional fabric printing Drilland Practice, Group Study, Project / Design, Performance Task,
2 Recognizes mold preparation techniques Drilland Practice, Group Study, Project / Design, Performance Task,
3 Recognizes mold pressing techniques Drilland Practice, Group Study, Project / Design, Performance Task,
4 Can talk about the surface plan size, pattern, colour and motif Drilland Practice, Group Study, Project / Design, Performance Task,
5 Make designs Drilland Practice, Group Study, Project / Design, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 History of Anatolian fabric printing and general survey
2 Determine regional characteristics
3 Determine surface plans and motifs
4 Make esquisse for charcoal printing
5 Prepare molds
6 Prepare surface plans
7 Printing techniques and prepare dye
8 Practice
9 Term examination
10 Sketchwork for Elvan fabric printing
11 Prepare molds and make printing preparations
12 Prepare surface plans
13 Practice
14 Free design work with the molds
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

C. E. Arseven, Türk Sana tı, Cem Yayınevi, İstanbul,. 1973 H. Ö. Ba rışta, "Kasta monu'da Yazmacılık", Erdem Dergisi, 4(10), Ankara, 1988 H. Ö. Ba rışta, ‘’Türk El Sanatları’’, T.C.Kültür Bakanlığı, Ankara. 1998 H. Cinlio ğlu, "Tokat'ta Halk Sanatları ve Yazmacılık", Türk Folklor Ara ş tırmala rı Dergisi, S.71, 1955 T. Duran, "Anadolu'da Dünden Bugüne Tekstilde El Baskıcılığı", (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marma ra Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü. 1998 N. Gökaydın, ‘’Kuma ş Desenlemede Yaratıcı Çalışmalar’’, Gazi Üniversitesi Yayını N:26,Gazi Üniversitesi E ğitim Fakültesi Yayını N:213, 1990 N. Görgünay - M.Muhtar, "Ela zığ'da Çit Basma ve Çitçilik", 1. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildirileri, 212-233, İzmir. 1984 R.Kaya, ‘’Türk Yazmacılık Sanatı’’, T. İş Bankası Kültür Yayınları N:140, Sanat Dizisi:15. 1988 N.Kayaba şı- F. S ö yle m z o ğlu, "Bartın'da Yazmacılık Sanatı", Erdem Dergisi, Halı Özel Sayısı II, 10(29), Ankara. 1999 N. Öz, "Türk Yazma cılık Sanatı ve Son Dönem İstanbul Yazmaları" (Yayınlanmamı_ Yüksek Lisans Tezi), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü. , 2006 N. Tan, "Kastamonu İl Halk Kütüphanesindeki Çok Önemli Bir Yazm a", Milli Folklor Dergisi, 19(76), 2007 S. Tansu ğ, "Kandilli Yazmaları", Antik Dekor Dergisi, (34): 147. 1996 K.Türker, " A ğaç Baskı Tokat Yazmaları", T.İş Bankası Kül tür Yayınları, Sanat Dizisi: 47. 1996

Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
1. Performans Görevi (Atölye) 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 1 1
Assignment 1 2 2
Performance Task (Application) 1 3 3
Performance Task (Workshop) 1 3 3
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 106
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,24
Dersin AKTS Kredisi 4