Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Free Design I (Palace Carpets) HKE 425 7 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Teaching Suitable For Field
Course Objective

To recognize the classical era palace carpet, motif, pattern, composition and understanding technical specifications, design, construct and aims to create new designs.

Course Content

Palace carpets inform, motifs and designs, introducing the relevant visual and theoretical given the resources, design and interpretation of the structures in order to ensure the content, visual and theoretical given the resources, design and interpretations to be made for the study includes.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Art - know the concepts of design. Self Study, Group Study, Motivations to Show, Drilland Practice, Discussion, Question-Answer, Lecture, Performance Task, Homework, Testing, Project / Design,
2 Recognize the carpet Classical period. Lecture, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Self Study, Question-Answer, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
3 Palace ve compositions learn the characteristics of the pattern of the carpet. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Problem Solving, Performance Task, Project / Design, Testing, Portfolio, Homework,
4 Palace ve composition characteristics apply the pattern of the carpet. Lecture, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Question-Answer, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
5 Makes design for the Palace carpets. Lecture, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Problem Solving, Project Based Learning, Question-Answer, Testing, Homework, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
6 Prepare topics about Palace carpets, doing research, presentations and exhibitions are in the works. Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Simulation, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Lecture, Performance Task, Testing, Homework, Project / Design, Portfolio,
7 Prepare topics about Palace carpets, doing research, presentations and exhibitions are in the works. Lecture, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Self Study, Problem Solving, Project Based Learning, Question-Answer, Testing, Homework, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Palace carpets and examining expression of the historical process.
2 Visual presentation of the first examples in the palace carpet.
3 Tabriz, Egypt and Cairo scrutinized and investigation of carpet samples.
4 Mamluk periods carpet samples.
5 Naturalistic style of carpet samples, and the preparation of the surface plan.
6 Naturalistic compositions of carpet patterns, designs and specifications.
7 Design and selection of sketches.
8 Design of the corresponding background color.
9 Exam.
10 Carpet classical period for the project design and implementation.
11 Prepared the design for the project evaluation.
12 Design completed and gizzards.
13 Works for the exhibition design and the selection and preparation.
14 Workshops, homework assignments and overall evaluation with applications.
Resources
Course Notes
Course Resources

Ali ÖZEL, “Halıcının El Kitabı”, Ankara, 1986., Ayşe FAZLIOĞLU, (yayına hazırlayan) Düğümün Son Halkası; “Osmanlı Sarayı Halıları”, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayınları No: 38, Mas. Matbaacılık A.Ş, İstanbul, 2006., Bekir DENİZ, “Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”, AKM Yayınları, Ankara 2000., Beyhan KARAMAĞARALI, Türk Soylu Halkların Halı, Kilim ve Cicim Sanatı, Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, Kayseri 1996 S.175-185., Çiçek Derman - İnci Birol, “Türk Tezyini Sanatlarında Motifler”, 4. Baskı, İstanbul, 2004., Deniz DEMİRARSLAN, “Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı”, S.D.Ü-Isparta, 07-15 Nisan 2000., Dilek TÜM, “Beylerbeyi Sarayı Perdelik Kumaşların Desen ve Motif Özellikleri”, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998., Fahrettin Kayıpmaz, “Geleneksel El Halılarımızda Kimlik Arayışları”, Kültür ve Sanat Dergisi, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1996., Hakan Çiloğlu, “Antik Dekor (Antika Dekorasyon ve Sanat Dergisi)”, Sayı:59, 2000., Hamdi ÜNAL, “Hereke Halılarında Desen, Renk ve Kompozisyon Özellikleri”, Ev Tekstili Dergisi, Sayı.17, İstanbul, 1998., http://www.herekeli.com/hereke, 20 Şubat 2007., Mehmet Kenan KAYA - Yaşar YILMAZ - Sara BOYNAK - Vahide GEZGÖR, “Milli Saraylar Koleksiyonunda Hereke Dokumaları ve Halıları”, İstanbul, 1999., Oktay ASLANAPA, “Türk Halı Sanatı”, Binbirdirek Basımevi, 1972., Oktay ASLANAPA “Halı Sanatının Bin Yılı”, İstanbul, 2005., Önder KÜÇÜKERMAN , “Anadolu’nun Geleneksel Halı ve Dokuma Sanatı
İçinde Hereke Fabrikası”, İstanbul, 1987.,Önder KÜÇÜKERMAN “Hereke Halıcılığının Doğuşu”, Antik Dekor, Sayı.3.http://www.perdedergisi.com/makale, Türk Dokumaları, 10 Mart 2007., R.Şebnem TEMİR, “Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu”, S.D.Ü.Isparta, 07-15 Nisan 2000., Şebnem Ruhsar Temir-Ural, “Hereke İpekli dokuma ve Kumaşları ve Günümüzdeki Durumu”, Sanatta Yeterlilik Tezi, İstanbul, 1986., Şerare YETKİN, “http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/hali.”, 22 Şubat 2007., Şerare YETKİN, , “Türk Halı Sanatı”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1991., TBMM Milli Saraylar Yayınları, “ Geçmişten Geleceğe Yaşatılan Gelenek:Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası”, TBMM Basımevi, Ankara, 2003., Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Hanefi Mehmet Efendi, C.15, İst.1997, s.256 (Erdem Yücel) Vahide GEZGÖR, “ Milli Saraylar Koleksiyonunda Hereke Dokumaları ve Halıları”, İstanbul, 1999., Zeynep Çavdar KALELİ, “Halı Tasarımı” Dersi, Basılmamış Ders notları,, 2006, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
1. Performans Görevi (Atölye) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 1 1
Assignment 1 1 1
Performance Task (Application) 1 3 3
Performance Task (Workshop) 1 3 3
Final examination 1 1 1
Total Workload 137
Total Workload / 25 (Hours) 5.48
dersAKTSKredisi 5