Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Introductıon To Early Chıldhood Educatıon ECE 101 1 4 + 0 4 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SUAT KOL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res. Asst. Esra Betül Menevşe

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

Early childhood education; Definition, basic principles, historical development, theoretical knowledge about early childhood education approaches, general characteristics of educational institutions.

Dersin İçeriği

The definition and prospect of early childhood education, the purpose and principles of early childhood education, theoretical foundations, the basics of the idea of day-to-day early childhood education, the basic needs and developmental characteristics of the child in early childhood, early childhood education programs and features, Historical development of early childhood education in Turkey, historical development of early childhood education in the world, basic characteristics of kindergartens and kindergartens (physical, educational environment and hardware features), development of early childhood education in Turkey (head start, high scope, Montessori, Waldorf, Reggia Emilia) , Place and importance of play in early childhood education, basic education preparation studies in early childhood period.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Promotion of early childhood education, definition, importance, historical development of the world and in Turkey, early childhood education, preschool education is widespread and systems that define the different countries. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Group Study, Case Study, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
2 Describes the theoretical foundations of early childhood education. Group Study, Case Study, Self Study, Project Based Learning, Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework, Performance Task,
3 The purpose of early childhood education, basic principles, the basic needs of children in early childhood, developmental stage, and manages the properties and the education of children with special needs in early childhood. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Group Study, Self Study, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
4 Early childhood education programs, properties, different programs, approaches and practices in different countries and compares them with pre-school education system and applications. Group Study, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
5 Official and private institutions of early childhood and preschool education anasınıflarının physical, educational media, and organize the hardware capabilities. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Group Study, Case Study, Self Study, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Definition and importance of early childhood education Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
2 Purpose and basic principles of early childhood education Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
3 Theoretical foundations of early childhood education Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
4 The foundations of the idea of day-to-day early childhood education from the past Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
5 Basic needs and developmental characteristics of the child in early childhood Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
6 Early childhood education programs and features Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
7 Different programs, approaches and applications for early childhood (Head Start, High Scope) Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
8 Different programs, approaches and practices for early childhood (Montessori) Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
9 Different programs, approaches and practices for early childhood (Waldorf, Reggia Emilia) Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
10 Historical development of early childhood education in Turkey Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
11 Historical development of early childhood education in the world Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
12 Basic characteristics of kindergartens and kindergartens (physical, educational environment and equipment characteristics) Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
13 Place and importance of early childhood education Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
14 Basic education preparation studies in early childhood Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
Kaynaklar
Ders Notu <p>Downloadable course notes published in written and electronic media.</p>
Ders Kaynakları

[1] OKTAY, A. (2013). Yaşamın Sihirli Yılları: Okulöncesi Dönem, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
[2]Ed. BALAT, Gülden Uyanık (2015). Okul öncesi Eğitime Giriş, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
[3] Ed. GÜLAÇTI, F. ve TÜMKAYA, S. (2011). Erken Çocukluk Eğitimi, Pegem Akadami Yayıncılık, Ankara.
[4] DEMİRİZ, S., ULUTAŞ, İ. ve KARADAG, A. (2011). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim Ortamı ve Donanım, Anı Yayıncılık, Ankara.
[5] SIĞIRTMAÇ, Ayperi Dikici ve DERETARLA GÜL, Ebru (2008). Okulöncesinde Özel Eğitim, Kök Yayıncılık, Ankara.
[6] AKYÜZ, Y. (2004). Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000- M.S. 2004, 9. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
[7] Ed. DİKEN, İbrahim H. (2010). Erken Çocukluk Eğitimi, Pegem Yayıncılık, Ankara.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Teachers have information and high-level skills about teacher profession, cultured, basic science concerned concept, theory and practice. X
2 Pre-school educational institutions shall inform the relevant persons and related issues, thoughts and suggestions for solutions to problems in written and oral transfer. X
3 Teachers to have modern information and practice skills about preschool education and child development X
4 Teachers to prepare curriculum and activity plans in educational process. X
5 Teachers can characterize and crack problems of education. X
6 Teachers to use modern sciencetific methods and techniques for preschool education practice. X
7 Teachers to have interdisciplinary initiative and can team work and have creativity skills. X
8 At least one foreign language by using the European Language Portfolio level B1 to follow informations in the field pre-school education, monitors and communicates with colleagues. X
9 Teachers to have information and high level skills about fundamental science, schoolbook involving actual information, materials and other academic resources. X
10 Teachers (within the framework of ethical rules) to take measures about environment, health and work security in preschool education process. X
11 Earning of professional and ethical responsibility. X
12 Being knowledgeable about the national and the international modern issues.
13 Teachers improve children´s skills to speak Turkish language fluently and true.
14 Teachers uses information and communication technologies at advanced level of European Computer User License,
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 5 5
Quiz 1 4 4
Assignment 1 5 5
Performance Task (Application) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 162
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,48
Dersin AKTS Kredisi 6