Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Development Of Play Early Chıldhood ECE 102 2 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SUAT KOL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res. Assist. Esra Betül Menevşe

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

The main aim of this course is; To gain basic concepts about game development and education in early childhood and to carry out movement based game activities.

Dersin İçeriği

In early childhood; Definition of game and its theoretical approaches, the importance and functions of children's games, the views of educators about games, game and creativity, game development theories, game development stages and game features, game types according to ages, children's effects on development areas (cognitive, The historical development and game theories of game, education in the game environment of incompatible behaviors, applications in game and movement based games in Turkish culture, play in different cultures.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Learn the basic concepts of play in early childhood. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Role Playing, Group Study, Simulation, Brain Storming, Case Study, Problem Solving, Homework, Performance Task, Testing,
2 The child learns to influence the child's development areas. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Role Playing, Group Study, Simulation, Brain Storming, Case Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
3 Learn the stages of game development, game types according to ages and the effect of game on creativity. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Role Playing, Group Study, Simulation, Brain Storming, Case Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
4 Learns the historical development of the game, practices about Turkish Culture game and movement based games and game in different cultures. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Role Playing, Group Study, Simulation, Brain Storming, Case Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
5 Performs motion-based gaming activities. Case Study, Problem Solving, Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Role Playing, Group Study, Simulation, Brain Storming, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Definition of game and theoretical approaches to play Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
2 Advantages and functions of children's games Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
3 Opinions of scientists about games Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
4 Game and creativity Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
5 Game development theories Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
6 Types of games by age Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
7 The effect of the play on the developmental areas of the child (cognitive, language) Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
8 The effect of the play on the child's development areas (socio-emotional, physical) Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
9 Place and importance of play in motion education Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
10 Historical development of games and game theories Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
11 Training of incompatible behaviors in game environment Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
12 Practices on play and movement based games in Turkish culture Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
13 Practices on play and movement based games in Turkish culture Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
14 Play in different cultures Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
Kaynaklar
Ders Notu <p>Downloadable course notes published in written and electronic media</p>
Ders Kaynakları

(1) Aksoy, A. B. (2008). Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Oyunlar. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
(2) Tüfekçioğlu, U. (2002). Çocukta hareket, oyun gelişimi ve öğretimi. Eskişehir, Anadolu üniversitesi yayınları.
(3) Aksoy A. B. & Çiftçi, H. D. (2014). Erken Çocukluk Döneminde Oyun. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
(4) Sevinç, M. (2006). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. Ankara: Morpa Kültür Yayınları.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Teachers have information and high-level skills about teacher profession, cultured, basic science concerned concept, theory and practice. X
2 Pre-school educational institutions shall inform the relevant persons and related issues, thoughts and suggestions for solutions to problems in written and oral transfer. X
3 Teachers to have modern information and practice skills about preschool education and child development X
4 Teachers to prepare curriculum and activity plans in educational process. X
5 Teachers can characterize and crack problems of education. X
6 Teachers to use modern sciencetific methods and techniques for preschool education practice. X
7 Teachers to have interdisciplinary initiative and can team work and have creativity skills. X
8 At least one foreign language by using the European Language Portfolio level B1 to follow informations in the field pre-school education, monitors and communicates with colleagues. X
9 Teachers to have information and high level skills about fundamental science, schoolbook involving actual information, materials and other academic resources. X
10 Teachers (within the framework of ethical rules) to take measures about environment, health and work security in preschool education process. X
11 Earning of professional and ethical responsibility. X
12 Being knowledgeable about the national and the international modern issues.
13 Teachers improve children´s skills to speak Turkish language fluently and true.
14 Teachers uses information and communication technologies at advanced level of European Computer User License,
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 5 80
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 5 5
Assignment 2 5 10
Performance Task (Application) 1 5 5
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 137
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,48
Dersin AKTS Kredisi 5