Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Math. and Scıence Educatıon In Early Chıldhood OOE 301 5 3 + 4 5 8
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SUAT KOL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Esra Betül Menevşe

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

The comprehend of the importance of nature mathematic and science activites in early childhood, the presentation of teaching methods and materials used in scienceeducation, the goin of skill and knowledge in application process

Dersin İçeriği

The principles, aims and benefits of maths and science activites in early chilhood education, the stuation of this activites in preschool education programs. The preparation and application af materials related to science and math

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 The importance of nature maths and science education in aerly childhood education Lecture, Question-Answer, Brain Storming, Testing, Homework,
2 The instructional concept of science experiments Lecture, Question-Answer, Self Study, Testing, Homework,
3 The presentation of science education to the children’s level in early childhood Lecture, Question-Answer, Demonstration, Simulation, Lab / Workshop, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
4 The importance of nature and environment education Lecture, Problem Solving, Testing, Homework,
5 The instructional contexts related to mathematics concepts Lecture, Question-Answer, Brain Storming, Testing, Homework, Project / Design,
6 Developing teaching material about mathematic fort he children in early childhood Drilland Practice, Demonstration, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
7 The presentation of materials related to basic mathematic concepts Lecture, Question-Answer, Demonstration, Motivations to Show, Simulation, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The importance of science and nature activites in aerly childhood education
2 The development of concepts related to science
3 The basic scientific operation fields and the example of activities used in science education
4 Science education methods used in preschool education programs
5 The role of teacher in science education
6 The environtment and nature education
7 Mid-term exam
8 The importance of maths activities in preschol education programs
9 In preschool education, mathematics lesson has the activities of music, play, language, science and nature, story, concept map, visual arts education
10 The basic mathematics concepts that should be taught in preschool education: classification, matching, comparison, putting in order, the concept of numbers
11 The basic mathematics concepts that should be taught in preschool education: operation concept, geometrical figures, spatial perception, measure, graphics
12 To prepare activity by using basic mathematics concepts
13 Presentation of organized activities and evaluation them to be developed.
14 Presentation of organized activities and evaluation them to be developed. Evaluation of general lesson.
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Akman B (Editör) (2010). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi. Ankara: Pegem Yayıncılık
Kandır A, Can M, Tuncer Y (2010) Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları
Arnas Y (2005) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Adana: Nobel Kitabevi
Alisinanoğlu F, Özbey S, Kahveci G (2011) Okul Öncesinde Fen Eğitimi. Maya Akademi
Tahta F (2010). Erken Çocuklukta Fen Eğitimi ve Eğlenceli Deneyler. Ankara: Eğiten Kitap Yayınları
Kandır A, Orçan M (2010) Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları
Özdaş A (Editör) (2004) Okul Öncesinde Fen ve Matematik Öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Teachers have information and high-level skills about teacher profession, cultured, basic science concerned concept, theory and practice. X
2 Pre-school educational institutions shall inform the relevant persons and related issues, thoughts and suggestions for solutions to problems in written and oral transfer. X
3 Teachers to have modern information and practice skills about preschool education and child development X
4 Teachers to prepare curriculum and activity plans in educational process. X
5 Teachers can characterize and crack problems of education. X
6 Teachers to use modern sciencetific methods and techniques for preschool education practice. X
7 Teachers to have interdisciplinary initiative and can team work and have creativity skills. X
8 At least one foreign language by using the European Language Portfolio level B1 to follow informations in the field pre-school education, monitors and communicates with colleagues. X
9 Teachers to have information and high level skills about fundamental science, schoolbook involving actual information, materials and other academic resources. X
10 Teachers (within the framework of ethical rules) to take measures about environment, health and work security in preschool education process. X
11 Earning of professional and ethical responsibility. X
12 Being knowledgeable about the national and the international modern issues.
13 Teachers improve children´s skills to speak Turkish language fluently and true.
14 Teachers uses information and communication technologies at advanced level of European Computer User License,
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 14 5 70
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 20 5 100
Mid-terms 1 4 4
Quiz 1 10 10
Assignment 1 10 10
Toplam İş Yükü 194
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 7,76
Dersin AKTS Kredisi 8