Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Computer Based Educatıon OOE 422 8 2 + 2 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SUAT KOL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res. Asst. Esra Betül Menevşe

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

The main aim of this course is; To gain the benefits of computer use according to the levels of early childhood children, and to show the effect of technology on child development and education.

Dersin İçeriği

Early childhood computer assisted education programs and qualifications, Use of computers in early childhood education activities, Software to be used in early childhood education activities, Educational activities, Educational activities, Computer education, Computer assisted education, Child eye computer, Early childhood computer education Developing technological material to be used.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Learn the qualities of computer training and software in early childhood. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Brain Storming, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
2 Computer-aided education has its effect on teaching. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Brain Storming, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
3 Learn communication and interaction through computer during early childhood. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Brain Storming, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
4 Learn computer usage in early childhood education activities. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Brain Storming, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
5 Learn the software to be used in early childhood education activities. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Group Study, Brain Storming, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Education technology, Computer and education Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
2 Computer-aided education, Computer for children Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
3 The need for computer education in early childhood Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
4 Computerized education programs and qualifications in early childhood Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
5 Computer use in early childhood education activities Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
6 Computer use in early childhood education activities Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
7 Software to be used in early childhood education activities Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
8 Software to be used in early childhood education activities Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
9 Developing technological materials to be used in educational activities Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
10 Developing technological materials to be used in educational activities Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
11 Developing technological materials to be used in educational activities Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
12 Developing technological materials to be used in educational activities Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
13 Developing technological materials to be used in educational activities Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
14 Developing technological materials to be used in educational activities Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
Kaynaklar
Ders Notu <p>Downloadable course notes published in written and electronic media</p>
Ders Kaynakları

(1) Kol, S. (2017). Erken Çocuklukta Teknoloji Kullanımı. Ankara: Pegem Akademi.
(2) Arı, M. ve Bayhan, P. (2005). Okul öncesi dönemde bilgisayar destekli eğitim. İstanbul: Epsilon Yayınları.
(3) Kol, S. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin (BDÖ) altı yaş çocuklarına zaman ve mekân kavramlarını kazandırmaya etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Teachers have information and high-level skills about teacher profession, cultured, basic science concerned concept, theory and practice. X
2 Pre-school educational institutions shall inform the relevant persons and related issues, thoughts and suggestions for solutions to problems in written and oral transfer. X
3 Teachers to have modern information and practice skills about preschool education and child development X
4 Teachers to prepare curriculum and activity plans in educational process. X
5 Teachers can characterize and crack problems of education. X
6 Teachers to use modern sciencetific methods and techniques for preschool education practice. X
7 Teachers to have interdisciplinary initiative and can team work and have creativity skills. X
8 At least one foreign language by using the European Language Portfolio level B1 to follow informations in the field pre-school education, monitors and communicates with colleagues. X
9 Teachers to have information and high level skills about fundamental science, schoolbook involving actual information, materials and other academic resources. X
10 Teachers (within the framework of ethical rules) to take measures about environment, health and work security in preschool education process. X
11 Earning of professional and ethical responsibility. X
12 Being knowledgeable about the national and the international modern issues.
13 Teachers improve children´s skills to speak Turkish language fluently and true.
14 Teachers uses information and communication technologies at advanced level of European Computer User License,
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Proje / Tasarım 25
2. Proje / Tasarım 25
1. Ödev 25
1. Performans Görevi (Uygulama) 25
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 3 3
Assignment 6 5 30
Performance Task (Application) 1 3 3
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 137
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,48
Dersin AKTS Kredisi 5