Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Musıc Educatıon and Folklorıc Applıcatıon In Ece OOE 302 6 3 + 4 5 7
Ön Koşul Dersleri <p>No</p>
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NİLGÜN SAZAK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

Area of the folklor, Aim of the folklor, and use of them the study areas of science related to folk, learn impotance and aims of musin in early childhood, learns influence of musical activities to child growth, learns importance of music in preschool education activity, learn the points of chosing song for children, music teaching methods and technics

Dersin İçeriği

Learn impotance and aims of musin in ECE, learns influence of musical activities to child growth, importance of music in ECE, music teaching methods and techniques, area of the folklor, aim of the folklor, use of them the study areas of science related to folk, music note

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 The students define the area of the folklor Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Performance Task,
2 The study areas of science related to folk, folk dans Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Performance Task,
3 The important of music in education activites in ECE Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Group Study, Testing, Oral Exam, Performance Task,
4 The students learn the techniques and methods of teaching song Lecture, Drilland Practice, Homework, Performance Task,
5 The studens learn suitable sons fort he student age Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Self Study, Testing, Oral Exam, Performance Task,
6 Students learn reading music notes Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Group Study, Testing, Oral Exam, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Aim of the folklor
2 Area of the folklor
3 The study areas of science related to folk
4 Play, child´s play , folk dance
5 Teaching techniques of music notes
6 The importance and aim of the music in ECE
7 He/She learns influence of musical activities to child growth
8 Mid-Term Exam
9 He/She learns importance of music in ECE
10 Learn the points of chosing song for children
11 Music teaching methods and techniques
12 The education environment and tools related to music education in ECE
13 The song repertoire related to preschool children
14 The song repertoire related to preschool children
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

etin, G. (2006) Etkinliklerle Müzik Öğretimi. Kök Yayıncılık: Ankara
Sun, M. & Seyrek, H. Okulöncesi Eğitimde Müzik. Müzik Eserleri Yayınları: İzmir
Erman A (2011) Türk Halkbilimi. Adana: Karahan Kitabevi
Yavuzoğlu, N. Temel Müzik Eğitimi. İnkılap Kitabevi: İstanbul
Boratav, Pertev Naili. 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi
Alangu, T. (1983) Türkiye Folkloru El kitabı. İstanbul: Adam Yay

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Teachers have information and high-level skills about teacher profession, cultured, basic science concerned concept, theory and practice. X
2 Pre-school educational institutions shall inform the relevant persons and related issues, thoughts and suggestions for solutions to problems in written and oral transfer. X
3 Teachers to have modern information and practice skills about preschool education and child development X
4 Teachers to prepare curriculum and activity plans in educational process. X
5 Teachers can characterize and crack problems of education. X
6 Teachers to use modern sciencetific methods and techniques for preschool education practice. X
7 Teachers to have interdisciplinary initiative and can team work and have creativity skills. X
8 At least one foreign language by using the European Language Portfolio level B1 to follow informations in the field pre-school education, monitors and communicates with colleagues. X
9 Teachers to have information and high level skills about fundamental science, schoolbook involving actual information, materials and other academic resources. X
10 Teachers (within the framework of ethical rules) to take measures about environment, health and work security in preschool education process. X
11 Earning of professional and ethical responsibility. X
12 Being knowledgeable about the national and the international modern issues.
13 Teachers improve children´s skills to speak Turkish language fluently and true.
14 Teachers uses information and communication technologies at advanced level of European Computer User License,
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 20
2. Ödev 20
1. Ara Sınav 40
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 5 80
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Oral Examination 0 7 0
Performance Task (Application) 1 7 7
Performance Task (Seminar) 0 7 0
Final examination 1 7 7
Assignment 2 10 20
Toplam İş Yükü 178
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 7,12
Dersin AKTS Kredisi 7