Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Electıve I: Drama and Anımatıon Applıcatıons OOE 432 8 2 + 2 3 5
Ön Koşul Dersleri <p>No</p>
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TURAN ÇAKIR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

Basic concepts of drama and animation, types of drama and animation, using drama and animation for children knowledge and skills to join children

Dersin İçeriği

The definition of animation and drama, importance of drama and animation at child’s developmend drama and animation training environments in regulating the situations that need attention, practive in early childhood activites, drama and animation

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Explains the basic concepts of drama and animation Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Homework, Performance Task,
2 Explains location of educational drama and animation for child’s development Brain Storming, Discussion, Question-Answer, Lecture, Performance Task, Homework, Testing,
3 Explains drama and animation training environment in regulating the situations that need attention Brain Storming, Discussion, Question-Answer, Performance Task, Homework,
4 Prepares in structional materials and activities used in teaching drama and animation Lecture, Drilland Practice, Demonstration, Motivations to Show, Role Playing, Group Study, Performance Task, Homework, Testing,
5 Applies the animation activities Drilland Practice, Demonstration, Motivations to Show, Role Playing, Group Study, Six Hat Methods, Lecture, Performance Task, Testing, Homework,
6 Applies the drama activities Lecture, Demonstration, Motivations to Show, Role Playing, Group Study, Six Hat Methods, Drilland Practice, Testing, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Basic concepts of drama and the history of drama with children
2 Importance of educational drama at child development
3 Organization of educational environments in drama
4 Role of the education in drama
5 Conditions that must be taken into account when application drama
6 Imitation play in dramatic activities, movement studies in drama, pandomime in drama, role playing in drama
7 Improsived in drama, dramatization in dramatic activites, story completion in dramatic activities, construction plays from stories in drama, dance in dramatic activites
8 Mid-term exam
9 The importance of animation for children
10 Animation et pre-school education
11 Considerations in preparing animation
12 Child for animator, animation activites for children
13 To prepare the appropriate costumes and accessories for children’s activities
14 Variety animation activities with children
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

meroğlu E, Yayla Ceylan Ş,Erbay F, Özyürek A. (2011). Okul Öncesi Eğitimde
Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya. Ankara: Eğiten Kitap Yayınları
Önder A (2010) Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Balaban S (2010). Çocuklara Yönelik Uygulamalı Animasyon Etkinlikleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları
Özer D (2006). Animasyon. Ankara: Kök Yayınevi
Demiriz S, Koç F, Karadağ A, Koca A, Ulutaş İ (2010). Dramatizasyon Araçları Ve Kostüm Tasarımları. Ankara: Kök Yayıncılık
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/cocukgelisim/moduller/animasyon. 14.06.2012
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/cocukgelisim/moduller/cocukkos. 14.06.2012

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Teachers have information and high-level skills about teacher profession, cultured, basic science concerned concept, theory and practice. X
2 Pre-school educational institutions shall inform the relevant persons and related issues, thoughts and suggestions for solutions to problems in written and oral transfer. X
3 Teachers to have modern information and practice skills about preschool education and child development X
4 Teachers to prepare curriculum and activity plans in educational process. X
5 Teachers can characterize and crack problems of education. X
6 Teachers to use modern sciencetific methods and techniques for preschool education practice. X
7 Teachers to have interdisciplinary initiative and can team work and have creativity skills. X
8 At least one foreign language by using the European Language Portfolio level B1 to follow informations in the field pre-school education, monitors and communicates with colleagues. X
9 Teachers to have information and high level skills about fundamental science, schoolbook involving actual information, materials and other academic resources. X
10 Teachers (within the framework of ethical rules) to take measures about environment, health and work security in preschool education process. X
11 Earning of professional and ethical responsibility. X
12 Being knowledgeable about the national and the international modern issues.
13 Teachers improve children´s skills to speak Turkish language fluently and true.
14 Teachers uses information and communication technologies at advanced level of European Computer User License,
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
2. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 2 10 20
Mid-terms 1 5 5
Final examination 1 5 5
Performance Task (Application) 1 10 10
Quiz 2 6 12
Toplam İş Yükü 116
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,64
Dersin AKTS Kredisi 5