Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Turkey Admınıstratıve Geography OOE 441 7 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri <p> None</p>
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Purpose of this course is to comprehend Turkey's administrative geography features.

Dersin İçeriği

Basic concepts of administrative geography. General properties of settlements in terms of administrative geography. Administrative geographical features of the provinces in Turkey.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Explains the basic concepts of administrative geography in general. Lecture, Question-Answer, Self Study, Testing,
2 Explains the general features of the settlements in terms of administrative geography. Lecture, Question-Answer, Self Study, Testing,
3 Explains the functions of the settlements in Turkey in the administrative division in general. Lecture, Question-Answer, Self Study, Testing,
4 Evaluates administrative geographical features of provinces in Turkey in general. Lecture, Question-Answer, Self Study, Testing,
5 Specifies the location and license plate codes of provinces in Turkey map. Self Study, Testing,
6 Prepares a homework and makes a presentation on a topic related to the course. Lecture, Question-Answer, Self Study, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Concepts related to administrative geography
2 Concepts related to administrative geography
3 Settling in terms of administrative geography. The shape and texture properties of settlements
4 Classification of settlements in Turkey: Rural settlements
5 Urban settlements
6 Functions in the administrative division of settlements in Turkey. neighborhoods, villages, towns, counties, provinces
7 Mid-term exam.
8 Administrative geography features of the provinces in Turkey
9 Administrative geography features of the provinces in Turkey
10 Administrative geography features of the provinces in Turkey
11 Administrative geography features of the provinces in Turkey
12 Administrative geography features of the provinces in Turkey
13 Administrative geography features of the provinces in Turkey
14 Administrative geography features of the provinces in Turkey
Kaynaklar
Ders Notu <p> *&Ouml;z&ccedil;ağlar,&nbsp;A.&nbsp;(2011). İdari Coğrafya, &Uuml;mit Ofset Matbaacılık, Ankara.</p>
Ders Kaynakları

*Özçağlar, A. (1996). Türkiye'nin İdari Coğrafyası Bakımından Köy, Bucak, İlçe, İl ve Belde Kavramları Üzerine Düşünceler. A.Ü.D.T.C.F. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı: 12, 7-24, Ankara.

* Özçağlar A. (1997). 1995 Yılında Türkiye'deki Belediye Örgütlü Yerleşmelerin Coğrafi Dağılışı. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 6, 243-272, Ankara.

*https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx

*Hayır Kanat, M.(Editör) (2016). Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Nobel Yayıncılık, Ankara.

*Şahin, C. ve Doğanay, H. (2003). Türkiye Coğrafyası: (Fiziki, Beseri, Ekonomik, Jeopolitik). Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.  

*Atalay, İ.ve Mortan, K. (2007). Resimli ve Haritalı Türkiye Bölgesel Coğrafyası. Genşl. 4. bs., İnkılap Kitabevi, İstanbul.

*Özey, R. (2010). Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. 2.bs.,  Aktif Yayınevi,  İstanbul.

*Yazıcı, H. ve Koca, M.K. (Editörler) (2007). Türkiye Coğrafyası Ve Jeopolitiği.  PEGEM A Yayınları, Ankara.

*Tümertekin, E. (1973). Türkiye’de Şehirleşme ve Şehirsel Fonksiyonlar = Urbanization And Urban Functions İn Turkey. İstanbul Üniversitesi Yayınları; 1840. Coğrafya Enstitüsü Yayınları; 72, İstanbul.

*Tunçdilek, N. (1967). Türkiye İskan Coğrafyası: Kır İskanı (Köy-Altı İskan Şekilleri). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları ; 1283. Coğrafya Enstitüsü Yayınları no; 49, İstanbul.

*Doğanay, H. (1997). Türkiye Beşeri Coğrafyası.  MEB, Ankara.

*Çoban, A. (Editör) (2017). Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Lisans Yayıncılık, İstanbul.

*Provincial governorships, district governorships and municipalities web pages.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Teachers have information and high-level skills about teacher profession, cultured, basic science concerned concept, theory and practice.
2 Pre-school educational institutions shall inform the relevant persons and related issues, thoughts and suggestions for solutions to problems in written and oral transfer.
3 Teachers to have modern information and practice skills about preschool education and child development
4 Teachers to prepare curriculum and activity plans in educational process.
5 Teachers can characterize and crack problems of education.
6 Teachers to use modern sciencetific methods and techniques for preschool education practice.
7 Teachers to have interdisciplinary initiative and can team work and have creativity skills.
8 At least one foreign language by using the European Language Portfolio level B1 to follow informations in the field pre-school education, monitors and communicates with colleagues.
9 Teachers to have information and high level skills about fundamental science, schoolbook involving actual information, materials and other academic resources. X
10 Teachers (within the framework of ethical rules) to take measures about environment, health and work security in preschool education process. X
11 Earning of professional and ethical responsibility.
12 Being knowledgeable about the national and the international modern issues.
13 Teachers improve children´s skills to speak Turkish language fluently and true.
14 Teachers uses information and communication technologies at advanced level of European Computer User License,
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 1 8 8
Assignment 1 10 10
Final examination 1 15 15
Performance Task (Seminar) 1 5 5
Toplam İş Yükü 117
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,68
Dersin AKTS Kredisi 5