Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Drama OOE 202 4 2 + 4 4 8
Ön Koşul Dersleri <p>No</p>
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TURAN ÇAKIR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

The definition of drama, spectacle and plastic areas other relationship, cognitive processes and skills necessary to participate in drama activities, implementation stages of the drama, drama teacher / leader qualities, drama, media / workshop / hall must have features, special techniques used in drama, pre-school The contribution of drama in education and training of the child´s development, designing original drama activities, in practice the theoretical knowledge and skill.

Dersin İçeriği

The definition of drama, spectacle and plastic areas other relationship, cognitive processes and skills necessary to participate in drama activities, implementation stages of the drama, drama teacher / leader qualities, drama, media / workshop / hall must have features, special techniques used in drama, pre-school contribution to drama in education, child development and education, the original drama activities, designing applications.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Drama teacher and refers to the qualities of leadership. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Motivations to Show, Role Playing, Group Study, Simulation, Brain Storming, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
2 Cognitive processes that are required to participate in drama activities and practice skills. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Motivations to Show, Role Playing, Group Study, Simulation, Brain Storming, Six Hat Methods, Case Study, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
3 Official and private pre-school education institutions and kindergartens drama in terms of compliance analyzes educational environments. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
4 Configures using special techniques used in drama drama activities. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Motivations to Show, Role Playing, Group Study, Simulation, Brain Storming, Six Hat Methods, Case Study, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
5 Produce original drama activities for pre-school education. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Motivations to Show, Role Playing, Group Study, Simulation, Brain Storming, Six Hat Methods, Case Study, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
6 Official-private pre-kindergarten education institutions and evaluates the drama in terms of child development and education activities. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Problem Solving, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The importance of pre-school education and drama, definition of the term
2 Relationship with other areas of drama and plastic arts
3 The historical development of drama for children
4 Information processes necessary for contributing drama
5 Skills necessary for contributing drama
6 The definition and implementation phases of drama
7 Classification according to age groups and application areas of drama
8 Environment of drama and teacher qualifications
9 Special techniques of drama
10 Assessment of implementation of drama
11 Place of drama in child development and preschool education
12 Designing applications to pre-school drama
13 Designing applications to pre-school drama
14 Designing applications to pre-school drama
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

1.San, İ. (1997). Drama Maske Müze. Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayınları

2. Önder, A. (2011). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama. Nobel Yayın Dağıtım

3.Ömeroğlu, E. (2010).Okul Öncesi Eğitimde Drama. Kök Yayıncılık

4.Kama, G. Sarıyüce,Z. (2012). Okul Öncesinde Çocuklarla Drama. Kök yayıncılık.

5.Aksan, S. (2005). Okul Öncesinde Drama ve Drama Yoluyla Sanat Eğitimi. Nobel Yayınları.

6.Gönen, M. (2010).Çocuk Eğitiminde Yaratıcı Drama. Epsilon Yayınevi

7.Öğrenciler tarafından ulaşılabilir tüm yazılı ve elektronik kaynaklar.

8. İlköğretimde Drama: Kuram ve Uygulama, Editör(ler) : Ruken Akar Vural John W. Somers , Pegem Yayınevi, 2015, Ankara.

9. Pantomime Drama, Editör(ler) : Ulvi Arı Maya Akademi Yayınevi, 2015, Ankara.

10. Okul Öncesinde Çocuklarla Drama, Editör(ler) : Gülsen Kama Zeliha Sarıyüce Kök Yayınevi, 2015, Ankara.

11. Drama Phone, (Radyo Oyunu ve Radyo Kültürü Kış Seçkisi, Komisyon, Sistem Yayıncılık. 2015, Ankara.

12. Kuramdan Uygulamaya İlköğretimde Drama Oyun ve İşleniş Örnekleriyle
Editör(ler): Engin Karadağ, Anı Yayıncılık, 2015, Ankara.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Teachers have information and high-level skills about teacher profession, cultured, basic science concerned concept, theory and practice. X
2 Pre-school educational institutions shall inform the relevant persons and related issues, thoughts and suggestions for solutions to problems in written and oral transfer. X
3 Teachers to have modern information and practice skills about preschool education and child development X
4 Teachers to prepare curriculum and activity plans in educational process. X
5 Teachers can characterize and crack problems of education. X
6 Teachers to use modern sciencetific methods and techniques for preschool education practice. X
7 Teachers to have interdisciplinary initiative and can team work and have creativity skills. X
8 At least one foreign language by using the European Language Portfolio level B1 to follow informations in the field pre-school education, monitors and communicates with colleagues.
9 Teachers to have information and high level skills about fundamental science, schoolbook involving actual information, materials and other academic resources. X
10 Teachers (within the framework of ethical rules) to take measures about environment, health and work security in preschool education process. X
11 Earning of professional and ethical responsibility. X
12 Being knowledgeable about the national and the international modern issues.
13 Teachers improve children´s skills to speak Turkish language fluently and true.
14 Teachers uses information and communication technologies at advanced level of European Computer User License,
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 6 96
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 5 5
Performance Task (Application) 2 3 6
Performance Task (Laboratory) 1 5 5
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 197
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 7,88
Dersin AKTS Kredisi 8