Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Chıld Development Theorıes II OOE 204 4 3 + 2 4 8
Ön Koşul Dersleri <p>&Ccedil;ocuk Gelişimi Kuramları I</p>
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SUAT KOL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res. Asst. Esra Betül Menevşe

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

The main aim of this course is in child development; Social development, emotional development, personality development, moral development and sexual development, to teach the effect of technology on child development.

Dersin İçeriği

In child development; Basic concepts about social development, theories of social development, factors affecting social development, theories of emotional development, factors affecting emotional development, basic concepts about personality development, personality development theories, factors affecting personality development, basic concepts about moral development, moral development theories , Factors affecting moral development, basic concepts related to sexual development, factors affecting sexual development and the effect of technology on the child's development areas.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 They learn basic concepts and theories about social development and define the factors affecting social development. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Simulation, Brain Storming, Case Study, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
2 They learn basic concepts and theories about emotional development and define the factors affecting emotional development. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Simulation, Brain Storming, Case Study, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
3 Learn basic concepts and theories about personality development and define the factors affecting personality development. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Simulation, Brain Storming, Case Study, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
4 Learns the effects of technology on child development. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Simulation, Brain Storming, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Basic concepts about social development Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
2 Socialization, concepts of socialization Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
3 Social development theories Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
4 The concept of emotion in children, the basis of emotional development Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
5 Phases of emotional development Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
6 Theories of emotional development (Psychoanalytic theory, Psychosocial theory) Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
7 Basic concepts about personality development Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
8 Theories of personality development Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
9 Basic concepts about moral development Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
10 Moral development theories (Kolhberg) Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
11 Moral development theories (Piaget, Gilligan) Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
12 Basic concepts about sexual development Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
13 Factors affecting sexual development Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
14 The effects of technology on child development Lecture Notes-Related Course Book-Related Slides-References
Kaynaklar
Ders Notu <p>Downloadable course notes published in written and electronic media</p>
Ders Kaynakları

(1) Ceyhan, E., (Editör) (2011). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I. Eskişehir: Anadolu üniversitesi yayınları.
(2) Ceyhan, E., (Editör) (2013). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II. Eskişehir: Anadolu üniversitesi yayınları.
(3) Akman, B., Swith, J. T., (2013). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
(4) Deniz, M. E., (2012). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim. Ankara: Maya Akademi.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Teachers have information and high-level skills about teacher profession, cultured, basic science concerned concept, theory and practice. X
2 Pre-school educational institutions shall inform the relevant persons and related issues, thoughts and suggestions for solutions to problems in written and oral transfer. X
3 Teachers to have modern information and practice skills about preschool education and child development X
4 Teachers to prepare curriculum and activity plans in educational process. X
5 Teachers can characterize and crack problems of education. X
6 Teachers to use modern sciencetific methods and techniques for preschool education practice. X
7 Teachers to have interdisciplinary initiative and can team work and have creativity skills. X
8 At least one foreign language by using the European Language Portfolio level B1 to follow informations in the field pre-school education, monitors and communicates with colleagues. X
9 Teachers to have information and high level skills about fundamental science, schoolbook involving actual information, materials and other academic resources. X
10 Teachers (within the framework of ethical rules) to take measures about environment, health and work security in preschool education process. X
11 Earning of professional and ethical responsibility. X
12 Being knowledgeable about the national and the international modern issues.
13 Teachers improve children´s skills to speak Turkish language fluently and true.
14 Teachers uses information and communication technologies at advanced level of European Computer User License,
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Performans Görevi (Seminer) 25
1. Ödev 50
1. Kısa Sınav 25
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 5 80
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 10 10
Assignment 2 15 30
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 204
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 8,16
Dersin AKTS Kredisi 8