Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hıstory Of Modern Art RSM 206 4 2 + 0 2 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı To provide an intellectual experience that can evaluate an artistic notion considering the historical, sociological, aesthetical, psychological, philosophical and political aspects.
Dersin İçeriği The artistic movements evaluated during the process of modernism and analyzing, discussing them comparatively considering philosophical, sociological and political factors.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Be able to organize the experience which combines the creation of artistic works, their presentation, circulation and sale. Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing, Homework,
2 Be able to adapt the knowledge to the creativity and design-based fields (stage, window design etc.), Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing, Homework,
3 Be able to organize the cultural and artistic activities which will increase the cultural production Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Project Based Learning, Testing, Oral Exam, Homework,
4 Be able to question the todays necessities by knowing his/her own culture and analyse Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Self Study, Testing, Oral Exam, Homework,
5 Be able to evaluate artistic problematics and develope an artistic manner Lecture, Discussion, Group Study,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Information about the course content
2 Notion of modernity, Romanticism
3 Realism, Impressionism
4 Impressionism, Post- Impressionism
5 Quiz / Symbolism, Nabi group
6 Primitivism, Fauvism, Expressionism (Die Brücke-Der Blaue Reiter)
7 Cubism
8 Futurism
9 Quiz / Abstract Art, Suprematism, de Stijl.
10 Constructivism, Bauhaus
11 Surrealism
12 Midterm examination
13 Dadaism
14 After World War II and the new way of art
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları Sanatın Öyküsü, E.H. Gombrich, Remzi Kitabevi
Modern Sanatın Öyküsü, Norbert Lynton, Remzi Kitabevi
18. Yüzyıl Avrupa Resmi, Semra Germaner, Kabalcı Yayınevi
19. Yüzyıl Avrupasında Heykel ve Resim Sanatı, Zeynep İnankur
Romantizm Sanat Ansiklopedisi, Francis Claudon, Remzi Kitabevi
Sembolizm Sanat Ansiklopedisi, Francis Claudon, Jean Cassou, Lionel Richard, Pierre Brunel, Georges Pillement, Remzi Kitabevi
Empresyonizm Sanat Ansiklopedisi, Maurice Serrulaz, Remzi Kitabevi
Dünya Sanat Tarihi, Mary Hollingsworth, İnkılap Yayınevi
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, YEM Yayınları
Sanatın İcadı, Larry Shiner, Ayrıntı Yayınları
Sanatın Toplumsal Tarihi Cilt: 2, Arnold Hauser, Deniz Kitabevi
Çağdaş Sanat Felsefesi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi
Modern Sanat Üzerine, Paul Klee, Altıkırkbeş Yayınları
Sanat Tarihi ve Sınıf Mücadelesi, Nicos Hadjinicolaou, Kaynak Yayınları
Tasarım ve Suç, Hal Foster, İletişim Yayınevi
Manet/Picasso/Cezanne/Chagall/Goya/Monet/Gaugin/Dali/Van Gogh/Klimt/Renoir, Yapı Kredi Yayınları
20. yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Ahu Antmen, Sel Yayıncılık.
Sanatta Ruhsallık Üzerine, Wassily Kandinsky, Altıkırkbeş Yayınları.
Modernizmin Serüveni, Haz: Enis Batur, Yapı Kredi Yayınları (ya da Alkım Kitabevi).
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
2. Kısa Sınav 25
1. Ara Sınav 25
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 2 2
Quiz 2 1 2
Assignment 1 4 4
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 90
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 3,6
Dersin AKTS Kredisi 4