Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Phılısophy Of Art TEB 012 0 2 + 0 2 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AYAS ÖNOL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

Discussing the possible link between art and philosophy; Studying the notions of art, artist, artwork and genius through various thinkers and their philosophies of art.

Dersin İçeriği

The notions of aesthetics, beauty, culture, representation, artwork, artist and genius in the philosophies of art of various philosophers

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Learns the thoughts of various philosophers on art Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
2 Comprehends the relation between arts and philosophy Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam,
3 Compares different aesthetic approaches Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
4 Learns the thoughts of various philosophers on arts Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
5 Nourishes his/her artistic background through the aesthetic theories mantioned Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
6 Develops new discussion points relating to art and philosophy Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 What is philosophy of art?
2 Plato and Arts: Mimesis and Poiesis Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyüpoğlu, M.Ali Cimgöz, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.
3 Aristoteles and Art of Tragedy Aristo, Poetika, Çev. İsmail Tunalı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.
4 Kant and Aesthetic Judgment: The concepts of beauty and sublime Kant, I. Yargı Yetisinin Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi, 2006.
5 Nietzsche and Ancient Greek: The Birth of Tragedy Nietzsche, F.W. 2003Müziğin Ruhundan Tragedya’nın Doğuşu, çev. İsmet Z.Eyüboğlu, İstanbul: Say Y.
6 MIDTERM
7 Being and Arts in Heidegger: The Origin of Work of Art and Van Gogh Heidegger, M. Sanat Eserinin Kökeni, çev. Fatih Tepebaşılı, İstanbul: De Ki Basım Yayım, 2011.
8 Walter Benjamin ve Sanat Eserinin Kaybolan Aurası Benjamin, W. 2001“Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”, çev. Ahmet Cemal, Pasajlar, YKY Yayınları: 50-86.
9 Adorno and Culture Industry Adorno, T. 2011. Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, İstanbul: İletişim Yayınları
10 Lyotard ve Yüce Estetiği: Barnett Newman Lyotard, Jean-François. “The Sublime and the Avant-Garde”, The Inhuman: Reflections on Time içinde, çev. Geoffrey Bennington ve Rachel Bowlby, Stanford, California: Stanford University Press, 1991, ss. 89-107.
11 Foucault ve Temsil Sorunsalı Foucault, M. Bu bir Pipo Değildir, çev. Selahattin Hilav. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.
12 Merleau-Ponty, Eye and Mind : On Cezanne Ponty, M. Göz ve Tin, İstanbul: Metis Yayınları, 2003.
13 Deleuze, Flesh and Art: Francis Bacon Deleuze, G. Francis Bacon: Duyumsamanın Mantığı, çev. Can Batukan, Ece Erbay, İstanbul: Norguk Y.
14 Summary and Discussion
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Adorno, T. 2011. Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, İstanbul: İletişim Yayınları

Aristo, Poetika, Çev. İsmail Tunalı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.

Ayas Önol, Tuğba. "Lyotard ile Avangard Sanat ve Yüce Estetiği Üzerine Düşünmek". FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14 / 27 (May 2019): 307-324.

Benjamin, W. 2001“Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”, çev. Ahmet Cemal, Pasajlar, YKY Yayınları: 50-86.

Bozkurt, Nejat. 2013. Sanat ve Estetik Kuramları, İstanbul: Sentez Yayıncılık

Foucault, M. Bu bir Pipo Değildir, çev. Selahattin Hilav. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.

Heidegger, M. Sanat Eserinin Kökeni, çev. Fatih Tepebaşılı, İstanbul: De Ki Basım Yayım, 2011.

Kant, I. Yargı Yetisinin Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi, 2006.

Nietzsche, F.W. 2003Müziğin Ruhundan Tragedya’nın Doğuşu, çev. İsmet Z.Eyüboğlu, İstanbul: Say Y.

Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyüpoğlu, M.Ali Cimgöz, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.

Ponty, M. Göz ve Tin, İstanbul: Metis Yayınları, 2003.

Sauvagnargues, A. Deleuze ve Sanat. çev. Nurten Sarıca. İstanbul: De Ki Yayınları, 2010.

Deleuze, G. Francis Bacon: Duyumsamanın Mantığı, çev. Can Batukan, Ece Erbay, İstanbul: Norguk Y.

Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 2 2
Assignment 1 3 3
Oral Examination 1 1 1
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 88
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 3,52
Dersin AKTS Kredisi 4