Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
International Relations ULI 201 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR,
Course Assistants Res.Asst. Filiz Cicioglu, Res.Asst. Yildirim Turan
Course Category Teaching Suitable For Field
Course Objective To learn concepts, approaches and actors on International Relations, to understand aims, strategies and tools of foreign policy, to study interantional organizations and their organs
Course Content By this course, the concepts of International Relatiosn are viewed, main theories are studied. Power of states, decision sistem of states on foreign policy, aims and strategies are investigated
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Understanding state, organization and individual as international relations actor Lecture, Question-Answer, Testing,
2 Learning foreign policy environmet of states Lecture, Question-Answer, Testing,
3 Discussing foreign policy aims of state by example of Turkey and regional countries. Lecture, Question-Answer, Testing,
4 Testing foreign policy strategies by taking todays and near term policies into consideration. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing,
5 Understanding foreign policy tools as diplomacy, propaganda, economic means and arms. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing,
6 Having main knowladge to become an expert in international relations area. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction to the course.
2 Basic Concepts of International Relations
3 Actors in International Relations
4 Actors in International Relations
5 National Power and Foreign Policy I
6 National Power and Foreign Policy I
7 National Power and Foreign Policy II
8 National Power and Foreign Policy II
9 Midterm exam
10 Development of World Politics
11 Key features of Turkish Foreign Policy
12 Turkey and European Union
13 Turkey´s Middle East Relation
14 Turkish - American Relations
Resources
Course Notes
Course Resources • Arı, Tayyar (2008), Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa Yayınevi, İstanbul, ss. 25-35.
• Evans, Graham ve Jeffrey Newnham (2007), Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Gökkubbe, İstanbul
• İnat, Kemal ve Ali Balcı (2006), Dış Politika, Teorik Perspektifler, Zeynep Dağı (Der.), Uluslararası Politikayı Anlamak, Alfa, İstanbul, ss. 212-286.
• Arı, Tayyar (2006), Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa Yayınevi, İstanbul, ss. 35-65.
• Evans, Graham ve Jeffrey Newnham (2007), Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Gökkubbe, İstanbul
• Arı, Tayyar (2006), Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa Yayınevi, İstanbul
• Arı, Tayyar (2006), Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa Yayınevi, İstanbul, ss. 139-143.
• Arı, Tayyar (2006), Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa Yayınevi, İstanbul, ss. 143-151.
• http://www.sipri.org/
• http://www.iiss.org/

• Baylis, John ve Steve Smith (Edits), The Globalization of World Politics, Oxford University Press, 2001, ss. 51-110.
• Kennedy, Paul, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Düşüşleri, İş Bankası Yayınları, İstanbul 2001.
• Kemal İnat ve Ali Balcı, “Dış Politika: Teorik Perspektifler”, Uluslararası Politikayı Anlamak: Ulus-devletten Küreselleşmeye, ed. Zeynep Dağı, Alfa Yayınları, İstanbul 2007.
• Kemal İnat ve B. Duran, “AKP Dış Politikası: Teori ve Uygulama”, Demokrasi Platformu, Güz 2005, ss. 1-39.
• Kemal İnat, “Türkiye’nin Kıbrıs Politikası’nın Dönüşümü”, Bilgi, 2005/2, ss. 43-65.
• Gözen, Ramazan (2000), Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Liberte, Ankara, ss. 1-41.
• Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara, ss. 339-399.
• Şen, Faruk (2005), Türkiye-AB İlişkilerinde Dış Etkenler, Ümit Yayıncılık, Ankara, ss. 17-130
• http://www.abgs.gov.tr (AB Genel Sekreterliği-Türkiye’nin Resmi Sitesi)
• http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)
• Dedeoğlu, Beril (2005), Dünden Yarına Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Siyasa, Yıl 1, Sayı 1, Haziran 2005.
• Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara, ss. 320-339.
• Karluk, Rıdvan (2007), Ek Protokol ve Kıbrıs, Oğuz Kaymakçı (Der.), 21. Yüzyılda Rusya, AB ve Türkiye’den Yansımalar, Türkmen Kitabevi, İstanbul, s. 135-162
• Mann, Michael (2007), Avrupa Eliti Türkiye’yi İstiyor, Derleme, Türkiye Söyleşileri. Avrupa, Küre, İstanbul, ss. 131-141.
• Wallerstein, Immanuel (2007), Avrupalı Türkiye Büyük Meseledir, Derleme, Türkiye Söyleşileri. Avrupa, Küre, İstanbul, ss. 101-113.
• Şen, Faruk (2005), Türkiye-AB İlişkilerinde Dış Etkenler, Ümit Yayıncılık, Ankara, ss. 53-65 ve 195-206
• Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, “Türkiye’nin İran, Suriye, İsrail ve Lübnan Politikası 2011”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 205-264.
• Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mesut Özcan (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 137-159.
• Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Edits.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 159-187.
• Davutoğlu, Ahmet (2005), Stratejik Derinlik, Küre Yayınevi, İstanbul, ss. 437-453.
• Arı, Tayyar (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul, ss. 626-652.
• Aras, Bülent (2004), Turkey and the Greater Middle East, Tasam, İstanbul, ss. 101-114.
• Oran, Baskın (1996), Kalkık Horoz. Çekiç Güç ve Kürt Devleti, Bilgi, Ankara, ss. 41-190.
• Gözen, Ramazan (2000), Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Liberte, Ankara, ss. 43-85 ve 217-371.
• Kemal İnat, “Türkiye’nin İran Politikası 2010”, Ortadoğu Yıllığı 2010, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, İsmail Numan Telci, Açılım Kitap, İstanbul 2011, ss. 9-41.
• Kemal İnat, “Türkiye’nin İran Politikası 2009”, Ortadoğu Yıllığı 2009, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Küre Yayınları, İstanbul 2011, ss. 9-37.
• Kemal İnat, “Türkiye’nin İran Politikası 2008”, Ortadoğu Yıllığı 2008, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 9-47.
• Kemal İnat, “Türkiye’nin İran Politikası 2007”, Ortadoğu Yıllığı 2007, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Murat Yeşiltaş, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 1-29.
• Olson, Robert (2005), Türkiye-İran İlişkileri 1979-2004, Ebabil, İstanbul.
• İnat, Kemal (2006), Türkiye’nin Ortadoğu politikası 2005, Kemal İnat ve Ali Balcı (Edit), Ortadoğu Yıllığı 2005, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 34-38.
• Oran, Baskın (2001), Türk Dış Politikası, Cilt II, İletişim, İstanbul, ss. 152-157 ve 579-586.
• Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, “Türkiye’nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2010”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 67-136.
• Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, “Türkiye’nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2009”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 93-158.
• Ramazan Gözen, “Türkiye’nin ABD Politikası 2011”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 421-455.
• Ramazan Gözen, “Türkiye’nin ABD Politikası 2010”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 265-299.
• Ramazan Gözen, “Türkiye’nin ABD Politikası 2009”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 293-329.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Have knowledge on public administration (e.g. administrative sciences, bureaucracy, Turkish public administration, local government and comparative public administration), new management techniques (e.g. strategic management, performance management, human resource management), politics and sociology (e.g. political science, history of political thought, Turkish political life, sociology, social structure of Turkey, contemporary political movements and political parties), public law (e.g. Turkish constitutional law, administrative law) and private law, urbanization, environmental problems and environment legislation. X
2 Using fundamental statistical package programs, making researches on academic and occupational issues, and gripping research processes.
3 Having potential and ability of development himself/herself on the career fields of public administration like governing, inspectorship and controllership. X
4 Predominant on public law as well as private law, follows changes of legislations, comments legislations and adapts it to practice. X
5 Having qualities for varying positions of management (for instance human resources, public relations, finance and inspection) in public organizations, political institutions, private sector and non-profit establishments. X
6 Having different views for issues, facts and cases, having capacity of proposing solutions, and preparing program and decision drafts.
7 Following theoretical and practical developments in the fields of administration, law, politics, urbanization and environmental issues at national and international levels. X
8 Following technologies of informatics, fundamental computer programs, information systems on administration and management field, and using them effectively. X
9 Compatible for team work, having ability of taking initiative, open for innovative ideas and analytical thought.
10 Using Turkish properly, expressing himself/herself accurately and has ability of empathy. X
11 Know at least one foreign occupational language. X
12 Awareness of professional and scientific ethical codes. X
13 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
3. Kısa Sınav 10
4. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 4 2 8
Assignment 0 10 0
Final examination 1 10 10
Total Workload 108
Total Workload / 25 (Hours) 4.32
dersAKTSKredisi 4