Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Chıldren Need Specıal Educatıon II CGP 205 3 2 + 1 3 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Dr. ÖZLEM ASLAN BAĞCI
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. ÖZLEM ASLAN BAĞCI,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı The purpose of this course is to give students the necessary information to enable them to gain the necessary skills about the importance of preschool period in language development, the causes and solutions of communication problems, the development and education of visually impaired children.
Dersin İçeriği Language development and steps ;The opinions about gaining language, the physiological basics of speaking and language ,the classification of speaking impaired and language; the diagnosis and thraphy related to the kinds of language impaired ,the diagnosis and theraphy related with the kinds of speech defects; the causes of speech defects; the training of speech defected children, the causes of communication defects; the fields related to communication defects; the training and training methods of the communication defected children, the definition and classification of visually impaired children, the legal and educational definitions of blind and less visual impaired ones, The shape of an eye and its running, the kinds and definition of visual impaired, preventing visually impaired early diagnosis, the development features of visual impaired children, language and mental development of visually defected children, emotional and social development of visually defected children, education principles of visually defected children, the education regulations of visual impaired children, motion freedom, everyday skills, anatomy and physiology, hearing equipments and measuring techniques, the definition of hearing obstacle, the causes of hearing obstacle, the classification of hearing obstacle, recognizing techniques of hearing impaired children, hearing and listening, the importance of teamwork; the efforts in Turkey for the hearing problems, the importance of early diagnosis, education requirements of hearing impaired children,The education method, model and technics for hearing impaired children, merging programs,Important points for hearing impaired children during communication
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Language development and steps; The opinions about gaining language are learned Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Self Study, Testing, Homework,
2 The physiological basics of speaking and language; The classification of speaking impaired and language; The diagnosis and therapy related to the kinds of language impaired are learned Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Self Study, Testing, Homework,
3 The diagnosis and therapy related with the kinds of speech defects; The causes of speech defects; The training of speech defected children are learned Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Self Study, Testing, Homework,
4 The causes of communication defects; The fields related to communication defects; The training and training methods of the communication defected children are learned Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Self Study, Testing, Homework,
5 The definition and classification of visual impaired children, The legal and educational definitions of blind and less visual impaired ones are learned
6 The shape of an eye and its running, The kinds and definition of visual impaired are learned
7 Preventing visual impaired early diagnosis, The development features of visual impaired children are learned
8 The education regulations of visual impaired children, Motion freedom, Everyday skills are learned
9 Anatomy and physiology, Hearing equipments and measuring techniques are learned
10 The definition of hearing obstacle, The causes of hearing obstacle are learned
11 The classification of hearing obstacle, Recognizing techniques of hearing impaired children, Hearing and listening are learned
12 The importance of teamwork; the efforts in Turkey for the hearing problems, the importance of early diagnosis are learned
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Language development and steps ;The opinions about gainig language, The physiological basics of speaking and language
2 The classification of speaking impaired and language; The diagnosis and thraphy related to the kinds of language impaired
3 The diagnosis and thraphy related with the kinds of speech defects; The causes of speech defects; The training of speech defected children
4 The causes of communication defects; The fields related to communication defects; The training and training methods of the communication defected children
5 The definition and classification of visual impaired children, The legal and educational definitions of blind and less visual impaired ones, The shape of an eye and its running
6 The kinds and definition of visual impaired, Preventing visual impaired early diagnosis, The development features of visual impaired children
7 Language and mental development of visually defected children, emotional and social development of visually defected children, Education principles of visually defected children
8 Midterm exam
9 The education regulations of visual impaired children, Motion freedom, Everyday skills
10 Anatomy and physiology, Hearing equipments and measuring techniques, The definition of hearing obstacle, The causes of hearing obstacle
11 The classification of hearing obstacle, Recognizing techniques of hearing impaired children, Hearing and listening, The importance of teamwork; the efforts in Turkey for the hearing problems,
12 the importance of early diagnosis, education requirements of hearing impaired children
13 The education method, model and technics for hearing impaired children, merging programs
14 Important points for hearing impaired children during communication
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 10
1. Kısa Sınav 15
1. Ara Sınav 60
2. Kısa Sınav 15
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 7 14
Assignment 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 108
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,32
Dersin AKTS Kredisi 4