Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Earthquake Hazard Management KDP 512 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

In this course, you will learn the origin of earthquakes that have the potential to deeply affect life in a place, the concepts of environmental hazards and risks in general, what are earthquake hazards and risks are in particular, how to manage earthquake disaster, how earthquake damage can be reduced, how to live with earthquakes and lessons learned from the earthquakes. It is aimed to bring the students in this knowledge.

Dersin İçeriği

What is earthquake and why they occur, hazard in context, hazard and risk, hazard and disaster, what are environmental hazards, dimensions of disaster, disaster patterns and trends, risk assessments and disaster management, adjustments to hazard, earthquake hazards, mitigation and management of earthquake hazards, earthquake hazard in Turkey, lessons learned from the effects of the earthquakes in urban areas, ethic in earthquake science.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Explains why do earthquakes occur? Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing,
2 Have an idea about the effects of the earthquakes on urban areas Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Testing, Performance Task,
3 Learns hazard and risk terms with differences among them. Defines disaster term and lists its properties. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing,
4 Lists earthquake hazards with classifying them. Lecture, Question-Answer, Testing,
5 Asseses if a given incident is environmental hazard or environmental problem? Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing,
6 Classifies choices for modification of earthquake hazard and explains each of them. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
7 Asseses possible effects of earthquakes on urban areas with giving samples. Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Case Study, Testing, Performance Task,
8 Make recommodations to mitigate risk resulting from earthquake hazards in urban areas Lecture, Question-Answer, Brain Storming, Testing, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 What is earthquake?How does it occur?
2 Why earthquakes are important for humankind?
3 Terms of environmental hazard, hazard, and risk and what are the environmental hazards?
4 Term of natural hazard: Physical exposure and human vulnerability to hazard
5 Dimensions, patterns and trends of narural disasters
6 Modification of hazard: Acception, sharing and mitigation of losses
7 Earthquake hazard and its nature, primary earthquake hazards; Earthquake waves and ground shaking
8 Secondary earthquake hazards: Liquefaction, landslides, rock and snow avalanches
9 Modification of earthquake hazard: Disaster aid and insurance
10 Event modifications
11 Earthquake seminars: Earthquakes experienced and lessons learned
12 Earthquake seminars: Earthquakes experienced and lessons learned
13 Earthquake seminars: Earthquakes experienced and lessons learned
14 Earthquake seminars: Earthquakes experienced and lessons learned
Kaynaklar
Ders Notu <p>Utkucu, M. 2008. &ldquo;Deprem Tehlike Y&ouml;netimi Ders Notları&rdquo;,</p>
Ders Kaynakları

1.National Research Council, 2003, Living on the active earth: perspectives on eathquake science, National Academic press, 418 pp.
2. Smith, K., 2000, Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster, Routledge, 420 pp, ISBN-10: 0415224640.
3. Utkucu, M. ve Alptekin, Ö., 2001, Real-time (gerçek-zaman) sismolojisi, dünyadaki gelisimi ve Türkiye’de uygulanabilirligi, Istanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi, 14(1-2), 139-152.
4. Utkucu, M., Çetin, C. ve Alptekin, Ö., 2005, Deprem zararlarinin azaltilmasinda artçi depremlerin önemi, Deprem Sempozyumu 2005, Bildiriler.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 100
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 20 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 166
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,64
Dersin AKTS Kredisi 6