Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
The Right To City UMS 507 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HALİL İBRAHİM AYDINLI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Research Ass. Onur TÜRKÖLMEZ
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı The main objective of this course is to look at the social structure of Turkey in historical perspective from sociological and institutional point of view
Dersin İçeriği The social structure of Turkey in a historical perspective from a sociological and institutional point of view
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 S/he analyzes the elements of social structure in relations with interdependency as a three-dimensional dynamic fact. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 S/he expresses approaches to social structure, problem of method and independent analiysis unit of social structure. Lecture, Discussion, Testing, Homework,
3 S/he examines the models of social structure in comparision between Ottoman and Turkish social structure structure. Lecture, Discussion, Testing, Homework,
4 S/he analyzes the social structure of Turkey in historical linear as an independent unit. Lecture, Discussion, Homework, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Concept of social structure
2 Models related to social structure
3 Patrimonialism, underdevelopment, modernism
4 Ottoman heritage
5 Social structure of Turkey ve Ottoman identity
6 The effort modernism from Ottoman Empire to Turkey
7 Social structure of Turkey: Population and related topics
8 Midterm exams
9 The family and religion
10 Education
11 Economy
12 Religion
13 Politics
14 Health
Kaynaklar
Ders Notu Textbooks
Ders Kaynakları - İlhan Tekeli, Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2011.
- Kıvılcım Akkoyunlu Ertan, Kent ve Kentli Hakları, TODAİE Yayınları, Ankara, 2014.
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)