Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Strategıc Plannıng In Munıcıpalıtıes UMS 508 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖZER KÖSEOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Araş. Gör. Ömer Faruk KÖKTAŞ

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

In municipalities that lead to changes in traditional management approach to learn the strategic management thinking, providing the benefits to the municipalities and to examine emerging issues in depth.

Dersin İçeriği

In this course, the idea of ​​strategic management, strategic management in local governments across the transition, the transition to strategic management in municipalities in Turkey and applications are discussed in this topic.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction to strategic management in municipalities
2 Basic concepts related to strategic management
3 Preparatory process for strategic planning
4 Strategic planning process (I): Current situation analysis
5 Strategic planning process (II): Stakeholder analysis
6 Strategic planning process (III): SWOT analysis
7 Strategic planning process (IV): Designing future
8 Preparation of performance program (I): Determination of performance targets and indicators
9 Preparation of performance program (II): Preparation of tables
10 Performance monitoring and evaluation
11 Preparation of activity report
12 Implementation (I)
13 Implementation (II)
14 Implementation (III)
Kaynaklar
Ders Notu <p>E-books.</p>
Ders Kaynakları

DPT (2006), Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, (2. Sürüm), Ankara.
BÜMKO (2009), Performans Programı Hazırlama Rehberi, Ankara.
Hamza Ateş-Özer Köseoğlu (2011), Belediyelerde Kurumsal Performans Yönetimi, İlke Yayıncılık, Ankara.
Ahmet Narinoğlu (2007), Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Uygulama, İstanbul.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 20
1. Ödev 30
2. Ödev 50
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 2 20 40
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 176
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 7,04
Dersin AKTS Kredisi 6