Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Entrepreneurshıp MYO 255 3 2 + 1 3 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. FATİH TANRISEVEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. FATİH TANRISEVEN,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Genel Eğitim
Dersin Amacı It is aimed to make the students to deduce their entreprenuial characteristics, who are thought to have the features, knowledge and competencies to establish their own business in addition to being employers, and to develop the ability to use these competencies and knowledge.
Dersin İçeriği Entrepreneurship: concepts, approaches, culture, types, function and entrepreneurial fields and entrepreneurial process.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 To give basic concepts of entrepreneurship Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Self Study, Testing, Project / Design,
2 To deduce the entreprenurial characteristics Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Self Study, Testing, Project / Design,
3 To improve present entreprenurial characteristics Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Self Study, Testing, Project / Design,
4 To make the people, who want to be an entrepreneur, to learn the obstacles they can face and the encouragements they can benefit and to evaluate them. Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Self Study, Testing, Project / Design,
5 To make an efficient career planning by the way of learning the succesful entrpreneur stories Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Self Study, Testing, Project / Design,
6 Assessing the barriers and incentives to make suggestions for the development of entrepreneurship Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Self Study, Testing, Project / Design,
7
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Basic Concepts of Entrepreneurship Review of the relevant parts of the textbook
2 Entrepreneurship Approaches Review of the relevant parts of the textbook
3 Entrepreneurship Culture Review of the relevant parts of the textbook
4 Entrepreneurship Types Review of the relevant parts of the textbook
5 Entrepreneurship Functions Review of the relevant parts of the textbook
6 Entrepreneurial Fields Review of the relevant parts of the textbook
7 Entrepreneurial Process Review of the relevant parts of the textbook
8 Business Idea and It´s Sources Review of the relevant parts of the textbook
9 Mid-term Exam
10 Business Idea development Review of the relevant parts of the textbook
11 Business Plan and It´s Components Review of the relevant parts of the textbook
12 Business Plan Preparation Review of the relevant parts of the textbook
13 Local, National and International Context of Entrepreneurship Review of the relevant parts of the textbook
14 General Appraisal Review of the relevant parts of the textbook
Kaynaklar
Ders Notu Sezer, Cemal (2011), Ders Notları <br>Bayraktaroğlu, Serkan (2005) Girişimcilik Ders Notları, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
Ders Kaynakları 1.Kuratko D.F. ve Hodgetts R.M. (1995), Entrepreneurship: A Contemporary Approach, The Dryden Press-1995.
2.Arıkan, Semra (2004), Girişimcilik, Siyasal kitabevi, Ankara
3. Naktiyok, A. (2004), İç Girişimcilik, Beta yayınları.
4. Döm, S. (2006), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay yayıncılık.
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2
3
4
5 X
6 X
7 X
8
9 X
10
11
12 X
13
14
15 X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
1. Ara Sınav 50
2. Kısa Sınav 15
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 5 5
Project / Design 1 30 30
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 109
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,36
Dersin AKTS Kredisi 4