Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Educatıonal Admınıstratıon Data Systems EYT 535 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MUSTAFA BAYRAKCI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı To be aware of data and information concepts in education organizations, and to learn effective management of knowledge
Dersin İçeriği Data, knowledge and classification of knowledge, the concept of information society, the social, cultural and economics definitions of knowledge, features of organizational knowledge, knowledge management, obtaining and evaluating knowledge, items of knowledge management, principles of knowledge management, human and technology elements in knowledge management
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Explaining data, knowledge and classification of knowledge Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Homework, Project / Design,
2 Telling the concept of information society and the social, cultural and economics definitions of knowledge Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Homework, Project / Design,
3 Explaining knowledge management Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Homework, Project / Design,
4 Telling items and principles of knowledge management Discussion, Brain Storming, Self Study, Lecture, Question-Answer, Homework, Project / Design,
5 Sorting out the processes of knowledge management Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Homework, Project / Design,
6 Interpreting human and technology elements in knowledge management Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Homework, Project / Design,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Data
2 Knowledge
3 Classification of knowledge
4 The concept of information society
5 The social, cultural and economics definitions of knowledge
6 The features of organizational knowledge
7 Mid-term exam
8 Knowledge management
9 Obtaining and evaluating knowledge
10 Items of knowledge management
11 Principles of knowledge management
12 Processes of knowledge management
13 Human and technology elements in knowledge management
14 Human and technology elements in knowledge management
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları Elma, Cevat; Kamile Demir (2003). Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık
Balay, Refik ve Diğerleri (2004). Öğrenen Örgütler. Ankara: Sandal Yayıncılık
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 has the ability to work in interdisciplinary, and generates new information by integrating the theories, methods and practices in different fields with the field of educational administration and supervision
2 gains the ability of data collection, literature review and analysis to form scientific knowledge In the field of educational administration and supervision, and applies this knowledge and skills in interdisciplinary studies.
3 assembles a problem in the field of educational administration and supervision independently, improves solutions for it, solves it, evaluates the results and applies necessary.
4 has both theoretical and practical knowledge in the areas of scientific research techniques about educational administration, supervision and economy at the level of expertise, and develops and deepens this information.
5 has proficiency of making basic statistical analyzes,tabulation, interpretation and conclusion on how to resolve scientific data obtained on the field of educational adinistration, supervision and economy according to problem situations.
6 evaluates the information in the field of educational administration and supervision critically and routes learning.
7 examines social relations in educational organizations and the norms routing these relations critically; takes action on the point of developing and changing them if necessary; makes leadership.
8 shares the information in the field of educational administration and supervision orally and in writing at national / international level.
9 interprets strategies, policies and implementation plans in the issues in the field of educational administration and supervision; develops these plans evaluates the results obtained within the framework of quality processes.
10 evaluates current developments and changes in the field of educational administration and supervision in accordance with national values and realities of the country.
11 -supervises scientific studies which are in the theoretical, methodological and practical context and in the field of educational administration and supervision on the basis of social, scientific and ethical values; and teaches those values.
12 follows technological developments and scientific developments and information technologies in the field of educational administration and supervision closely, and uses them at an advanced level.
13 knows school culture and basic and new theories and approaches on organizational behavior in schools , and comprehends how to produce a solution for an event based on this situation.
14 comprehends what services are at schools as organization, and has a vision of improving these services through which contemporary organizational approaches .
15 knows and applies the basic legal and administrative aspects of managing the school.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 20 20
Final examination 1 25 25
Toplam İş Yükü 177
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 7,08
Dersin AKTS Kredisi 6