Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Computer Applıcatıons In Fınance EKO 554 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. VELİ YILANCI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Gürkan Malcıoğlu

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

Using this course the students develop basic financial and statistical information to MS Excel and SPSS programs. This aims to provide the ability to implement.

Dersin İçeriği

To be able o make excel-based basic financial calculations and their analyses, to be able to develop the infrastructure through corporate finance and capital market-based case studies

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 She/He sees the logic of the financial functions contained in Excel Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Testing, Homework, Performance Task,
2 She/He sees the logic of the statistical functions contained in Excel Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Testing, Homework, Performance Task,
3 She/He sees what way to use these functions. Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Testing, Homework, Performance Task,
4 She/He sees how adapt these functions to our business lives. Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Testing, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Excel-based Interest Rate Calculations - Real / Nominal Interest - Simple / Compound Interest
2 Excel-based F/X Rate Calculations I - Parity - Cross Rate - Spot and Derivative Markets
3 Excel-based F/X Rate Calculaions II - Arbitration Scenarios
4 Excel-based “Time Value of Money” Cases from Different Sectors I o Production
5 Excel-based “Time Value of Money” Cases from Different Sectors II o Marketing and Sales
6 Excel-based Expected Risk / Return Calculations based on Shares & Bonds
7 General Review
8 Mid-Term Exam
9 Excel-based Portfolio Calculation Mehods II - Portfolio Performance Measuremen Techniques ; Sharpe, Treynor, Jensen
10 Excel-based Case Studies on Capital Assets Pricing Model I
11 Excel-based Case Studies on Capital Assets Pricing Model II
12 Excel-based Applications on Efficient Market Hypothesis I - Strong / Semi Strong / Weak Types
13 Excel-based Applications on Efficient Market Hypothesis II - Anomalies
14 General Review
Kaynaklar
Ders Notu <p>Lecture notes</p>
Ders Kaynakları

(1) Baştan Sona Excel, Pusula Yayıncılık.
(2) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Şeref Kalaycı, Asil Yayınevi

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Economic and financial issues in conjunction with the expansion and deepening of information by econometric analysis information to evaluate, interpret and apply X
2 Using the theoretical knowledge in finance and economics combine the ability to apply scientific methods and knowledge of econometric methods to analyze and interpret X
3 Problems experienced in the financial sector to analyze with scientific methods and solutions development X
4 The oral and visual way to transfer to Current developments in the financial sector, for the financial sector and outside groups as written X
5 Both public as well as how it should be in the private sector require highly skilled personnel; have the theoretical knowledge and practical advanced analysis capabilities in economic and financial matters X
6 At least one foreign language spoken and written communication having the ability ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2 X
7 they internalize the knowledge and problem-solving skills, ability to apply interdisciplinary studies X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ara Sınav 50
Toplam 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 6 96
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,76
Dersin AKTS Kredisi 6