Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Socıal Securıty and Insurance In Islam TIE 508 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HAKAN ASLAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi HAKAN ASLAN,
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Nuray Keskin

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Investigating social security and insurance notions from the Islamic perspective and providing a sound understanding of current practice of Islamic insurance such as Takaful.

 

Dersin İçeriği

Notions of social security and insurance in Islam, historical background, institutions. Current practice of Islamic insurance.

 

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Lecture, Discussion, Testing, Homework,
2 Lecture, Discussion, Testing, Homework,
3 Lecture, Discussion, Case Study, Testing, Homework,
4 Lecture, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Social security: notions and historical background Reading the related chapters in the assigned sources
2 The fundamentals of social security in Muslim society Reading the related chapters in the assigned sources
3 Social security notion in Islam and social risks Reading the related chapters in the assigned sources
4 Comparison of Islam´s understanding of social security with today´s understanding of social security Reading the related chapters in the assigned sources
5 Social security instutitions in Islam: Zakat,Âkile, Waqf etc. Reading the related chapters in the assigned sources
6 Utilization of zakah funds from the social risk perspective Reading the related chapters in the assigned sources
7 Financing sources of social security in Islam and Rikaz Reading the related chapters in the assigned sources
8 Midterm
9 Insurance: types and historical background and assessment of Insurance from Islamic perspective Reading the related chapters in the assigned sources
10 Discussing the evidence of those Muslim scholars who oppose modern insurance Reading the related chapters in the assigned sources
11 Âkile and Kasâme as possible grounds of insurance in Islam Reading the related chapters in the assigned sources
12 Âkile as an alternative to the modern insurance for industrial injury Reading the related chapters in the assigned sources
13 Mutual insurance (Takaful) and Islam Reading the related chapters in the assigned sources
14 Commercial insurance of modern times (car, fire, agriculture, earthquake etc.) Reading the related chapters in the assigned sources
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Tekafül: Teori ve Uygulama, Ensar Yay., 2017

Aslan, H . (2015). Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 93-117. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijisef/issue/29332/313850

Sağlam, H. (2011). İSLÂM HUKUK TARİHİNDEKİ ÂKİLE BUGÜNÜN SİGORTASI MIDIR? C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XV(1), 265–292.

Demir, F. (2002). Sigorta (‘Âkıle Müessesesi ve Süftece Muamelesi Işığında Bir Tedkik). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIII(2), 169–200.

Dalgın, N. (2003). İslam Hukuku Açısından Karşılıklı Sigortalar. İslami Araştırmalar Dergisi, 16(4), 615–629.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Having knowledge about Islamic moral understanding at academic level
2 Having sufficient knowledge about basic concepts and methodology of Islamic law
3 Having enough knowledge about Islamic commercial law
4 Having enough knowledge and skills about economics and finance
5 Ability to follow current developments in the global economy in the field of economics and finance
6 To be able to make interdisciplinary academic studies between basic Islamic sciences and economics-finance sciences
7 New developments in economics and finance, explanation and interpretation from the perspective of Islamic morality and law
8 Be able to develop unique mechanisms and products in accordance with Islamic principles in the financial system
9 To comply with ethical rules in the fields in which they are employed and in economic-commercial activities
10 Having an understanding of the rights and benefits of all stakeholders of institutions
11 Ability to give academic work on at least one foreign language
12 Having the ability to use the necessary information technologies
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 30 30
Assignment 1 40 40
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 176
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 7,04
Dersin AKTS Kredisi 6