Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
From Empire To Republic Development Of Turkish Economic Thought TIE 513 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler KENAN GÖÇER,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Teaching of the economic thought which was passed from the Ottoman to the Republic

Dersin İçeriği

Various books about the field and its related parts.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Teaching of Ottoman economic thought Lecture, Question-Answer, Discussion, Homework,
2 Continuity of Ottoman and Republican Economic Mind Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Basic concepts of the course and principles of Ottoman economic worldview Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi, Ötüken, İstanbul 2000, ss.43-52.
2 The theory of expansion of economic thought Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000, ss.25-58; Ahmet Güner Sayar, Osmanlı'dan 21. Yüzyıla, Ötüken, İstanbul 2001, ss.152-157.
3 Normative balances in Ottoman economic thought Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000, ss.59-164.
4 Relations between religion and economics Ahmet Güner Sayar, İktisat Metedolojisi ve Düşünce Tarihi Yazıları, Ötüken, İstanbul 2005, ss.193-212.
5 The classical principles, fundamental values and change of the Ottoman economic worldview Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi, Ötüken, İstanbul 2000, ss.68-98.
6 Presentations and discussions Presentations and discussions
7 Midterm Midterm
8 Ottoman economic thought between the old and the new Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000, ss.165-226.
9 The first breakthroughs in modern economics after the Tanzimat Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000, ss.227-278.
10 Modern economic thought between Laissez-Faire and Protectionism Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000, ss.279-394.
11
12
13 Presentations and discussions Presentations and discussions
14 Final Final
Kaynaklar
Ders Notu <p>It is given in the course documents.</p>
Ders Kaynakları

Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi, Ötüken, İstanbul 2000; Ahmet Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken, İstanbul 2000; Ahmet Güner Sayar, Osmanlı'dan 21. Yüzyıla, Ötüken, İstanbul 2001; Ahmet Güner Sayar, İktisat Metedolojisi ve Düşünce Tarihi Yazıları, Ötüken, İstanbul 2005; Deniz Karaman, Câvid Bey ve Ulûm-ı İktisâdiye ve İctimâiye Mecmûası, Liberte, Ankara 2001; Kenan Göçer, “Son Dönem Osmanlı İktisat Düşüncesinde Birey: Ulum-ı İktisadiyât ve İctimaiyât Mecmuası ve İktisadiyât Mecmuası Dergisi Örnekleri”, Yayınlanmamış YL Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul 2002; Zafer Toprak, Türkiye'de Millî İktisat, Doğan Kitap, İstanbul 2012; Zafer Toprak, Türkiye’de Ekonomi ve Toplum (1908 -1950) Milli Burjuvazi, Milli İktisat - Milli Burjuvazi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1995; Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, İmge Kitabevi, Ankara 2015; Yener Coşkun, 1908-1918 Millî İktisat Dönemi Üzerine Bazı Notlar; Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadî Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Having knowledge about Islamic moral understanding at academic level
2 Having sufficient knowledge about basic concepts and methodology of Islamic law
3 Having enough knowledge about Islamic commercial law
4 Having enough knowledge and skills about economics and finance
5 Ability to follow current developments in the global economy in the field of economics and finance
6 To be able to make interdisciplinary academic studies between basic Islamic sciences and economics-finance sciences
7 New developments in economics and finance, explanation and interpretation from the perspective of Islamic morality and law
8 Be able to develop unique mechanisms and products in accordance with Islamic principles in the financial system
9 To comply with ethical rules in the fields in which they are employed and in economic-commercial activities
10 Having an understanding of the rights and benefits of all stakeholders of institutions
11 Ability to give academic work on at least one foreign language
12 Having the ability to use the necessary information technologies
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 20 20
Oral Examination 1 20 20
Final examination 1 15 15
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 20 3 60
Toplam İş Yükü 178
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 7,12
Dersin AKTS Kredisi 6