Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kalâm Lıterature KLM 525 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>None</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>None</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZİYA ERDİNÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi ZİYA ERDİNÇ,
Dersin Yardımcıları

None

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

To introduce mutakallimun of different kalamic schools from classic period to modern and their works.

Dersin İçeriği

In this course, it will be dealt with Mu?tazili, Ash?ari, Maturidi, Shi?i and Khariji mutakallimun and their works from rising of kalam to nowadays.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Recognize Mu?tazili kalamic works from the early period. Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
2 Analyze Ahl al-Sunnah kalamic works from the early period. Lecture, Question-Answer, Discussion, Case Study, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
3 Explain Ash‘arite`s kalamic works from later the later period. Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
4 Explain Maturidiyya kalamic works from later the later period. Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
5 Make relationships between mutakallimun in different periods. Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
6 Make relationships between mutakallimun in different kalamic schools Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Hijrī 1st-3rd Century Muʿtazilī mutakallimūn and their works.
2 Hijrī 1st-3rd Century Ahl al-Sunnah mutakallimūn and their works.
3 Hijrī 1st-3rd Century Shīʿī and Khārijī mutakallimūn and their works.
4 Hijrī 4th-5th Century Muʿtazilī mutakallimūn and their works.
5 Hijrī 4th-5th Century Ashʿarī mutakallimūn and their works.
6 Hijrī 4th-5th Century Māturīdī mutakallimūn and their works.
7 Hijrī 4th-5th Century Shīʿī mutakallimūn and their works.
8 Hijrī 6th Century and afterwards Muʿtazilī mutakallimūn and their works.
9 Hijrī 6th -8th Century Ashʿarī mutakallimūn and their works.
10 Hijrī 6th -8th Century Māturīdī mutakallimūn and their works.
11 Hijrī 6th -8th Century Shīʿī mutakallimūn and their works.
12 Hijrī 9th Century and afterwards Ahl al-Sunnah mutakallimūn and their works.
13 Hijrī 9th Century and afterwards Shīʿī mutakallimūn and their works.
14 The modern kalam literature
Kaynaklar
Ders Notu <p>Metin Yurdag&uuml;r, Kelam tarihi: ekoller-şahıslar-eserler, İstanbul: İFAV Yayınları, 2019; T&uuml;rkiye&rsquo;de İslami İlimler: Kel&acirc;m ve Mezhepler Tarihi I/II/III, TALİD 27-28-29. Sayılar, Metin Yurdag&uuml;r, M&acirc;ver&acirc;&uuml;nnehir&#39;den Osmanlı coğrafyasına &uuml;nl&uuml; T&uuml;rk kel&acirc;mcıları, İstanbul: İFAV Yayınları, 2017;</p>
Ders Kaynakları

Sabine Schmidtke (ed.), The Oxford Handbook of Islamic Theology, Oxford University Press, 2016; The Reza Pourjavady, Philosophy in Early Safavid Iran: Najm Al-Din Ma?mud Al-Nayrizi and His Writings, Leiden: Brill, 2011; Wilferd Madelung- Abdulrahman Al-Salimi (ed.), Early Ibad?i Theology: Six Kalam Texts by 'abd Allah B. Yazid Al-Fazari, Leiden: Brill, 2014.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 20
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 50
2. Ödev 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 10 10
Assignment 2 10 20
Performance Task (Seminar) 1 20 20
Final examination 1 40 40
Toplam İş Yükü 154
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,16
Dersin AKTS Kredisi 6