Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
The Relatıonshıp Between Kalâm and Logıc KLM 524 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>None</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>None</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZİYA ERDİNÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi ZİYA ERDİNÇ,
Dersin Yardımcıları

None

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

To examine how mutakallimun used efficiently the logic as a method and present the contributions of logic to kalam

Dersin İçeriği

In this course, it will be dealt with the definition theory, syllogism and knowledge theory in the kalam and how the logic affected on change of these theories.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Define the discipline of logic Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Brain Storming, Case Study, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework,
2 Analyze the logical structure of the early period of kalam Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
3 Evaluate the role of Ghazzali in the entrance of logic to kalam Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
4 Analyze the change in the definition theory of kalam after interaction with logic Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
5 Explain the change in the inference methods of kalam after interaction with logic Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
6 The contribution of logic to kalam in terms of defense of belief principals. Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The rising of logic and its entrance to Islamic world
2 The logical structure of the early period of kalām
3 The fıqhī and kalamic syllogism
4 The inference methods of kalām in the early period of kalām
5 The definition theory in the early period of kalām.
6 The entrance of logic to kalām
7 Ghazzālī and logic
8 Kalāmic inference methods after Ghazzālī
9 The differentiation of taṣawwur and taṣdīq
10 The definition theory in the kalām after Ghazzālī
11 The logic and knowledge theory of kalām
12 Fakhr al-Dīn al-Rāzī and the logic
13 Naṣīr al- Dīn al-Tūsī and the logic
14 Taftāzānī and the logic
Kaynaklar
Ders Notu <p>Hilmi Demir, Delil ve İstidlalin Mantıki Yapısı: İlk D&ouml;nem S&uuml;nni Kelam &Ouml;rneği, İstanbul: İSAM Yayınları, 2012; Gazzali, İlmin &Ouml;l&ccedil;&uuml;t&uuml; (Mi&#39;yaru&#39;l-ilm), Ankara: T&uuml;rkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2013; Emine &Ouml;ğ&uuml;k, Kelam Geleneğinde Temel Kaynaklardan İstifade Y&ouml;ntemleri: Maturidi &Ouml;rneği, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2016, Ziya Erdin&ccedil;, Teft&acirc;z&acirc;n&icirc;&rsquo;de Bilgi Teorisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Sakarya: Sosyal Bilimler Enstit&uuml;s&uuml;, 2019; Mehmet &Ouml;zturan, İbn S&icirc;n&acirc; Sonrası Kavram Mantığı: K&acirc;tib&icirc; ve Kutb&uuml;ddin R&acirc;z&icirc; &Ouml;rneği, İstanbul: Klasik Yayınları, 2020</p>
Ders Kaynakları
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 10
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 10 10
Assignment 2 10 20
Performance Task (Seminar) 1 20 20
Final examination 1 40 40
Toplam İş Yükü 154
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,16
Dersin AKTS Kredisi 6