Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Maın Issues Of Ottoman Law ISH 525 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü SÜLEYMAN KAYA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Nuray SARMAN

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

To make students working at Islamic Law know Ottoman experience 

Dersin İçeriği

I.The Source of İnformation of Ottoman Law

a. Fiqh Books and Treatises

b. Fetwa Collections

c. Shar’iyya Registers and sakk collections

d. Codes

e. Politicsbooks

f. Chronicle

II. The Main Structure Of Ottoman Law

a. The Custom Law and The Shar’i Law

b. Fetwa and Jurisdiction

c. Authority Of Shaykh Al-Islam

III. The Constitution And Procedure Of Empire

a. Sultan

b. Grand Vizier

c. Supreme Court

IV. Contacs Law

V. Waqf Law

VI. Land Law

VII. Non-Müslim Law

VIII. Criminal Law

IX. Procedure

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Interprets the objectives behind the legal verses Question-Answer, Discussion, Problem Solving, Testing, Oral Exam, Homework,
2 Describes the context of the revelations related to law Question-Answer, Discussion, Problem Solving, Testing, Oral Exam, Homework,
3 Recognizes the primary literature on the quranic verses of legal content Question-Answer, Discussion, Problem Solving, Testing, Oral Exam, Homework,
4 Analyzes the main futures of of the ayats of legal content and explain the interpretative reasoning of the jurists Question-Answer, Discussion, Problem Solving, Testing, Oral Exam, Homework,
5 Interprets the relevance of some selected verses to the human relations Discussion, Problem Solving, Question-Answer, Testing, Oral Exam, Homework,
6 Analyzes the approaches to the social phenomena in some selected verses Question-Answer, Discussion, Problem Solving, Testing, Oral Exam, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The Source of İnformation of Ottoman Law M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın, Osmanlı Devletinde Hukuk Ve Adalet,Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku
2 Fiqh Books And Treatises, Fetwa Collections Şükrü Özen, “Osmanlı Dönemi Fetva Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.3, Sy.5, S. 249-378, 2005.
3 Shar’iyya Registers and sakk collections
4 Codes, Politicsbooks, Chronicle M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet,Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku
5 The Custom Law and The Shar’i Law M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet,Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku
6 Fetwa And Jurisdiction, Authority of Shaykh Al-Islam M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet,Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku
7 The Constitution and Procedure of Empire M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet,Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku
8 Contacs Law M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet,Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku
9 Waqf Law M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet,Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku
10 Land Law M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet,Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku
11 Non-Müslim Law M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet,Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku
12 Criminal Law M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet,Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku
13 Procedure M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet,Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku
14 Family Life and Harem M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, M. Akif Aydın, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet,Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

1. M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi.

2. M. Akif Aydın, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet

3. Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku

4. Fethi Gedikli, “Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c.3, sy.5, s. 187-213, 2005.

5. Şükrü Özen, “Osmanlı Dönemi Fetva Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c.3, sy.5, s. 249-378, 2005.

6. Süleyman Kaya, “Mahkeme Kayıtlarının Kılavuzu: Sakk Mecmuaları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c.3, sy.5, s. 379-416, 2005. 

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Toplam 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 25 25
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,04
Dersin AKTS Kredisi 6