Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Concepts Of Kalam-Nubuvvat-Sam´Iyyat KLM 522 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri None
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SÜLEYMAN AKKUŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı The purpose Of the course is that student learn the main concepts of Kalam.
Dersin İçeriği Concepts of prophethood
Revelation and the Holy Concepts Related concepts
Concepts of superhuman beings
The apocalyptic concepts
Hereafter Related concepts
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 He receives concepts related to prophethood Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
2 He receives concepts related to extraordinary status. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
3 He receives concepts related to revelation and sacred books. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
4 He receives concepts related to superhuman creatures. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
5 He receives concepts related to resurrection and hereafter. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
6 He contacts among main concepts of Kalam. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Concepts related to prophethood: Nübüvvet, Risalat, Nabî, Resûl, Mürsel, Bi?sat
2 Concepts related to attributes of prophet: İsmat, Sıdk, Emanet, Fatânat, Tabliğ
3 Concepts related to signifacation of prophethood: İ?caz, Mucize, Hariku?l-âde
4 Concepts related to other exraordinary status: İrhâs, Keramet, Me?ûnet, İsstidrac, me?ûnet.
5 Causation, obligation, Sunnatullah, Adatullah
6 Concepts related to revelation and sacred books: Vahey, ilham, ilâhî kitap, suhuf, nüzül, levh-i mahfuz,
7 Concepts related to superhuman creatures: melek, jinn
8 Concepts related to superhuman creatures: Satan
9 Concepts related to resurrection: Kıyamet, alâmet, eşrâtu?s-sâ?a, fiten, melâhim, Duhan,
10 Concepts related to resurrection: Dabbetu?l-arz, Ye?cüc ve Me?cü?c, Nüzül-i isa,
11 Concepts related to hereafter and ıts status : Âhirat, Ba?s, tenasüh, reincarnasion, Haşr, mahşer
12 Concepts related to hereafter and ıts status: Hasap, Mîzân, Sırat, Şafaat
13 Other concepts : A?râf, Heaven, hell, Ru?yetullah, Spirit (Ruh)
14 Generally assessment
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,84
Dersin AKTS Kredisi 6