Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kelam-Phylosophy Relatıon KLM 517 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HÜLYA TERZİOĞLU
Dersi Verenler Doç.Dr. HÜLYA TERZİOĞLU,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı To introduce the status and function of Kalam in front of Philosophy because of the affinity between them
Dersin İçeriği The goals of Kalam-Philosophy relationship
The subjects of Kalam-Philosophy relationship
The sources of Kalam-Philosophy relationship
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 The definition of Kalam, its subjects ans goals Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam,
2 The definition of Philosophy, its subjects ans goals Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 First meeting: translation activities Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam,
4 Kalam-Philosophy relations according to Gazzali Discussion, Lecture, Question-Answer, Testing, Oral Exam,
5 Comparision in terms of knowledge and method Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Comparision according to the understanding of Divinity Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The definition of Kalam, its subjects ans goals
2 The definition of Philosophy, its subjects ans goals
3 First meeting: translation activities
4 Kalam-Philosophy interrelations in early period
5 Kalam-Philosophy interrelations in early period
6 Kalam-Philosophy relations according to Gazzali
7 Kalam-Philosophy relations according to Gazzali
8 Comparision in terms of knowledge and method
9 Comparision according to the understanding of Divinity
10 Comparision according to the understanding of Prophecy
11 Comparision according to the understanding of afterlife
12 Comparision according to the understanding of the nature
13 Introducing the sources
14 General evaluation
Kaynaklar
Ders Notu 1. Gazzali, el-Munkızu mined-dalal 2. Gazzali, Tehafütü´l-Felasife 3. İbnü´l-Hümam, el-Müsayere 4. Gürbüz Deniz, Kelam-Felsefe Tartışmaları 5. DİA Kelam, Felsefe maddeleri 6. İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad: Kelam Felsefe İlişkileri Üzerine Araştırmalar 7. Eşref Harfu, Felsefetü´l-kelam inde İmamü´l-Harameyn el-Cüveyni
Ders Kaynakları
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 20
1. Proje / Tasarım 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 10 10
Oral Examination 1 10 10
Project / Design 1 10 10
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,04
Dersin AKTS Kredisi 6