Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Introductıon To Lıterature Of Makalat-Fırak KLM 511 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı Introducing Maqalat-Firaq works and their authors, Methodology in History of Islamic Sects and defining sects, a general view of Maqalat-Firaq literature.
Dersin İçeriği Resources of History of Islamic Sects, literature, historic resources, genre and theme of the resources, introduction and critique of literature and works on literature, Maqalat-Firaq authors.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Knows main resources of History of Islamic Sects. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Understands the method and research tecniques in History of Islamic Sects. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Explains the connection between History of Islamic Sects and other siences. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Knows Maqalat-Firaq works and their authors. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Evaluates the method in defining a sect. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Alayses the subjectivity/objectivity of Maqalat-Firaq authors. Lecture, Question-Answer, Discussion, Homework, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Maqalat-Firaq consepts and methodology of History of Islamic Sects.
2 al-Ash´ari, his works, genre and his situation in History of Kalam and Islamic Sects.
3 al-Baghdadi, his works and his situation in History of Islamic Sects.
4 Shahristani and his work al-Milal wa al-Nehal.
5 Shiite Maqalat Authors: al-Nawbakhti and al-Qummi.
6 Makhool b. Fadl al-Nasafi and al-Radd ala Ahl al-Bida´.
7 Nashi al-Akbar and Masail al-Imama.
8 Malati and his work al-Tanbeeh wa al-Radd
9 Ibn al-Murtadha and his work al-Munyah and its situation in history of Islamic Sects
10 Mutazilite sects and tabakat of Mutazilites
11 Ibn Hazm, his work al-Fasl and its situation in history of Kalam and Islamic sects
12 Isfaraini and his work al-Tabseer
13 Hayyat and his work al-Intisar
14 Jaheez and Kitab al-Othmaniyya va'l-Othmaniyyin
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları 1. TDV İslâm Ansiklopedisi, I-XLII, İstanbul 1988-2013; ilgili maddeler.
2. Ziriklî, Hayreddin, el-A?lâm, I-X, Matbaatu Kustasus, Kahire 1955-1959.
3. Yâkût el-Hamevî, Kitâbü İrşâdi?l-erîb ilâ ma?rifeti?l-edîb I-VII, (nşr. D. S. Margoliouth), Luzac and Company, I-VII, Londra-Leyden 1907-1926.
4. Zeki Velidi Toğan, Tarih Araştırmalarında Usul, Enderun Yayınevi, İstanbul 1980.
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 100
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 25 25
Final examination 1 25 25
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,84
Dersin AKTS Kredisi 6