Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Mıracle Of The Qur´An TFS 516 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ALİCAN DAĞDEVİREN
Dersi Verenler Doç.Dr. EKREM GÜLŞEN,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı Examination of aspects of the Qur´an being inimitable.
Dersin İçeriği The notion of being inimitable, historic resources, and the Quran being inimitable.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Recognize the inimitable aspects of the Qur´an . Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Self Study, Testing, Oral Exam, Performance Task,
2 Recognizes the books explaining the Qur´an of miracle. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Self Study, Testing, Oral Exam, Performance Task,
3 Comparing the books explaining the Qur´an of miracle. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Self Study, Testing, Oral Exam, Performance Task,
4 Analyzing the the books explaining the Qur´an of miracle. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Self Study, Testing, Oral Exam, Performance Task,
5 Interpreting the books explaining the Qur´an of miracle. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Self Study, Testing, Oral Exam, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction to the concept of miracle.
2 Introduction to the concept of miracle.
3 Concept of a miracle and the course of history´s.
4 The miracle of the Prophet Muhammad and the Quran.
5 The comparison of the Quran and other miracles.
6 The unique aspects of the Qur´an: The structure of the Qur´an text.
7 The unique aspects of the Qur´an: Eloquence of the Quran.
8 Uniqueness of phonetics of Qur´an.
9 Examples from logical exegetical works “El-İtkân fî Ulumi’l-Kur’ân”.
10 Examples from logical exegetical works “El-İtkân fî Ulumi’l-Kur’ân”.
11 Examples from logical exegetical Works
12 Examples from logical exegetical Works
13 Examples from logical exegetical works “Fikretu İ’câzi’l-Kur’ân”.
14 Examples from logical exegetical works “Fikretu İ’câzi’l-Kur’ân”.
Kaynaklar
Ders Notu 1. Müslim, Mustafa, Mebahis fî İ’câzi’l-Kur’ân, Dâru´l-Müslim, Riyad 1996.
Ders Kaynakları 2. er-Râfiî, Mustafa Sadik, İ’câzu’l-Kur’ân ve’l-Belâğatu’n-Nebeviyye, Mısır 1965.
3. el-Hımsî, Naîm, Fikretu İ’câzi’l-Kur’ân, Müessesetü’r-Risâle, Dımeşk 1979.
4. Kutup, Seyyid, et-Tasviru’l-Fennîyyü fi’l-Kur’ân.
5. Nursi, Said, İşârâtü´l-İ’câz, rnk Neşriyat, İstanbul 2013.
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
2. Performans Görevi (Uygulama) 20
3. Performans Görevi (Uygulama) 20
1. Ara Sınav 40
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Oral Examination 1 15 15
Performance Task (Seminar) 1 15 15
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 161
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,44
Dersin AKTS Kredisi 6