Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Prophetıc Tradıatıons As A Source Of Lıvıng Publıc HAD 510 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ERDİNÇ AHATLI
Dersi Verenler Prof.Dr. ERDİNÇ AHATLI,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

To have opinion about the sources of living public and their value

Dersin İçeriği

General knowledge of people about the prophetic tradition; the role of prophetic tradition in the formation of common culture; selected texts about the subject

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Recognise the sources of people’s knowledge of prophetic tradition Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
2 Evaluate people’s level of knowledge of the prophetic tradition Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
3 Evaluate the authenticity of the hadiths that were used by people Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
4 Compare the source of the hadith and sunnah that were used by popular culture Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
5 Analayze the classical texts that contain popular hadiths Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
6 Evaluate the new approaches to improve the hadiths and sunnah knowledge of people Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Elements that formed the culture and place of people knowledge about the prophetic tradition in their culture
2 Main sources of people knowledge about the prophetic tradition
3 The Turkish studies that was written on people knowledge about the prophetic tradition
4 The Arabic studies that was written on people knowledge about the prophetic tradition
5 Selected texts on the faith
6 Selected texts on the knowledge
7 Selected texts on the worship
8 Mid-term exam
9 Selected texts on the human relations
10 Selected texts on the perfect morality
11 Selected texts on the bad conduct
12 Selected texts on the customs
13 Selected texts on other subjects
14 Selected texts on other subjects
Kaynaklar
Ders Notu <p>Acl&ucirc;n&icirc;, Keşf&uuml;&acute;l-haf&acirc;, Beyrut 1972.</p>
Ders Kaynakları

[1] Sehâvî, el-Mekâsıdü´l-hasene, Beyrut 1985
[2] Semhûdî, el-Ğummâz ale´l-lümmâz, Beyrût 1986
[3] Selman Başaran, Hadislerin Türk Atasözlerine Tesiri, Bursa 1994
[4] Ali Çelik, Anadolu´da Halkın Hadis Bilgisi ve Bilgi Kaynakları, Eskişehir 2000
[5] Nihat Dalgın-Yunus Macit, Kültürümüzü Şekillendiren Hadisler, İstanbul 2007

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 100
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 30 30
Assignment 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,84
Dersin AKTS Kredisi 6