Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Methodology Of Arabıc Manuscript Edition ADB 507 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HAMZA ERMİŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

To give information about the responsibilities and prerequsites in Edition of manuscripts

Dersin İçeriği

Emergence of Manuscript Tradition, Kinds of Fonts, Selecting Manuscript, Principles of Edition of Manuscript

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 The lesson teaches the critics methods for manuscripts’ edition. Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Self Study, Testing,
2 The lesson treaches necessary methods to choose different manuscripts. Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Self Study, Testing,
3 The course teaches the methods that will be folowed in determining the names and the authors. Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Self Study, Testing,
4 The lesson gets students to comprehend the responsibility about the editional critic of the text and the things that must be done primarily. Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Self Study, Testing,
5 The lesson explains the orthographic principals that are missing in the manuscript and must be put. Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Self Study, Testing,
6 The lesson explains the subjects of the idexes that must be put at the back of the book. Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Self Study, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction to subject and the aims, requirements of the subject
2 Emergence of the Manuscript Tradition
3 Kinds of Fonts and evaluation of Hattats’ view on fonts
4 The required methods for collecting the various copies and selecting the convinent copies
5 The methods for determining the names of boks and their authors
6 The methods to be followed in case of the confusion about the author of book
7 The responsibilities and prerequsites in Edition of manuscripts
8 The importance of comprehending the fond of book, the style of author and the content of book
9 The problem of Takhrif and tashif
10 The activities relaten to the texts (the problem of preference among accounts and the problem of correcting the errors)
11 The important points in process of exposing the manuscripts to view
12 The rules of dictation to be used in manuscripts which lack
13 The contents of indexs to be put at the end of book
14 General Evaluation
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Abdusselâm Hârûn, Tahkîku’n-Nusûs ve Neşruhâ, Kahire 1965.

Kavakçı, Yusuf Ziya, İslam araştırmalarında usul, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, Ankara :  1972.

Ekrem Ziyâ Omerî, Ta‘lika fî Menheci’l-Bahs ve Tahkîkı’l-Mahtûtât, el-Medine el-Münevvere 1992.

Gotthelf Bergstrasser, Metin Tenkidi ve Yazma Metinleri Yayınlama İlkeleri, Kitapevi, 2011. 

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 100
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Quiz 1 5 5
Assignment 1 30 30
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,04
Dersin AKTS Kredisi 6