Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hadıth In The Sufısm Culture TSV 517 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ABDULLAH AYDINLI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

This course aims to establish how hadith and sunnah were understood by early sufies, and laid down the role of this understanding on development of islamic mysticism correctly.

Dersin İçeriği

This course contents the following topics: The development of asceticism and transformation to mysticism from the period of the Holy Prophet, contribution of early ascetics and sufies to hadith and sunnah, information about the prominent persons in this field.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Recognize the key factors in the emergence of the Islamic mysticism Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
2 Evaluate the developments in the early Islamic mysticism Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
3 Analyze the hadiths contained in the sufi writings Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
4 Recognize the leading sufı ulama who were also famous scholars on Hadith Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
5 Evaluate the attitude of the sufis towards the hadiths Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
6 Analyze the sources of the mystical knowledge Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Early Ascetics’ and Sufis’ Approach to Sunnah
2 Hadith and other Branches of Knowledge
3 Asceticism in Early Islam; The Literature of Asceticism
4 Transmission of Hadith and Ascetics
5 Transmission of Hadith and Early Sufis
6 Hadith Forgery and Early Sufis
7 The Impact of Hadith on Sufism
8 Mid-term exam
9 The sources of the knowledge in Sufism
10 Sufi Interpretation in Hadith
11 Al-Muhâsibî; al-Hakîm at-Tirmidhî
12 Abu Talib al-Makki; al-Kalabadhi
13 Ibn Arabi; al-Konavi
14 al-Bursavi
Kaynaklar
Ders Notu <p>Abdullah Aydınlı, Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Hadis, İstanbul 1986</p>
Ders Kaynakları

[1] Muhâsibî, er-Riâye
[2] Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru´l-usûl
[3] Ahmet Yıldırırm, Tasavvufun Temel Öğretilerinini Hadislerdeki Dayanakları, Ankara, 2000
[4] Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, Konya, 2001
[5] Seyit Avcı, Sûfilerin Hadis Anlayışı Bursevi Örneği, Konya, 2004

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 30
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 30 30
Assignment 1 16 16
Toplam İş Yükü 142
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,68
Dersin AKTS Kredisi 6