Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
The Relatıonshıp B Arabıc Syntax and Jurısprudenc ADB 505 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRÜ ŞİRİN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRÜ ŞİRİN,
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Ahmet Numan Ünver

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

The aim of this course is to teach the relationship between Arabic Syntax and Islamic Jurisprudence to the MA students

Dersin İçeriği

A general overview of relationship between Arabic Syntax (Nahv) and Islamic Jurisprudence The relationship between Arabic Syntax (Nahv) and Islamic sciences: The importance of Arabic syntax knowladge in İslamic Law and İslamic Jurisprudence. The literature on the relationship between Arabic Syntax and Islamic Jurisprudence. The rules of Arabic Syntax which are being studied in the Islamic jlaw and jurisprutence: General exressions; The ways of allocation of general expression; Prepositions; Verbes; Words derived from verbes; The rules for pronouns; Masculine and feminine.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 ) Describe the relationship between Arabic Syntax (Nahv) and Islamic sciences. Lecture, Question-Answer, Testing, Oral Exam, Performance Task,
2 Explain the place and importance of Arabic Syntax in the science of fiqh and Islamic Jurisprudence. Lecture, Question-Answer, Testing, Oral Exam, Performance Task,
3 Summarize the history of develepment of relations between Arabic Syntax and Islamic Jurisprudence. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework, Performance Task,
4 Can list the basic works on the relationship between Arabic Syntax and Islamic Jurisprudence. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework, Performance Task,
5 Explain the Isnevi’s contributions to the topic of relationship between Arabic Syntax and Islamic scineces. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Oral Exam, Homework, Performance Task,
6 Evaluates the basic rules of Arabic Syntax which are being studied in the fiqh and Islamic jurisprudence Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Oral Exam, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The relationship between Arabic Syntax (Nahv) and Islamic sciences:
2 The importance of knowledge of Arabic Syntax in Islamic Law and Islamic Jurisprudence
3 The importance of knowledge of Arabic Syntax in Islamic Law and Islamic Jurisprudence
4 The literature on the relationship between Arabic Syntax and Islamic Jurisprudence
5 The literature on the relationship between Arabic Syntax and Islamic Jurisprudence
6 The rules of Arabic Syntax which are being studied in the Islamic law and jurisprudence: General expressions’
7 The rules of Arabic Syntax which are being studied in the Islamic law and jurisprudence: General expressions’
8 The rules of Arabic Syntax which are being studied in the Islamic law and jurisprudence: General expressions’
9 The ways of allocation of general expression
10 The ways of allocation of general expression
11 Prepositions
12 Verbs
13 Words derived from verbs
14 Masculine and feminine
Kaynaklar
Ders Notu <p>G&uuml;man, Osman, Nahiv-Fıkıh Usul&uuml; İlişkisi, İstanbul, 2006 (Phd&nbsp;Thesis&nbsp;)</p>
Ders Kaynakları

1. Ebu Zeyd ed-Debusi, Tesisün-nazar, Beyrut ts.
2. Edib Salih, Tefsirün-nusus, Beyrut 1984
3. İsnevi, el-Kevkebül-dürri, Ürdün 1985
4. Abdülkadir Abdurrahman Sadî, Eserud-delaletin-nahviyye vel-lügaviyye fis-tinbatil-ahkam, Bağdat 1986

Hafta Dokümanlar Açıklama Boyut
0 الاقتراح في علم أصول النحو 4,01 MB
0 İslam Hukûkunda İstisnânın İstisnâsı 1,3 MB
0 CASSÂS VE İBNÜ’L-ARABÎ’NİN AHKÂMÜ’L-KUR’ÂN İSİMLİ ESERLERİNDE YOL KESME SUÇUNUN KARŞILAŞTI 0,5 MB
0 في بيان واضع اللغة وهل هي توقيف ووحي 0,03 MB
0 في بيان واضع اللغة وهل هي توقيف ووحي 0,03 MB
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 20 20
Assignment 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,84
Dersin AKTS Kredisi 6