Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
The Relationship Between Qur’An and Semantics ADB 509 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ALİ KARATAŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. ALİ KARATAŞ,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

to introduce linguistic

Dersin İçeriği

The fact of language, Introduction to linguistics, Semiotics and traditional and modern semantics, Quran as a linguistic text, The studies of semantics in classical islamic literature, The concepts of meaning of methodologists and filologists, the quranic studies of Izutsu.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Define the semantics Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Explain contribution of semantics to Koranic comment Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Recognize the early studies of the Qur´an semantics Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Criticize the analysis of Koran semantics Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Apply the semantic method in concepts of Koran Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Evaluate the structure semantics of Koran Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The subjects of general linguistics
2 Semiotics and semantics
3 Traditional and modern semantics
4 Qur’an as a linguistic text
5 Semantics in the classical Islamic literature
6 Mukatil b. Süleyman and his book el-Vucuh ve’n-Nezair
7 The literature of el-Vucuh ve’n-Nezair
8 Early philological exegesis
9 Readings in some philological exegesis
10 The theory of semantics according to methodologists
11 The theory of semantics according to philologists
12 Ragib el-İsfehani and his book of “al-Mufradat“
13 T. Izutsu’s works on Quranic semantics,
14 General evaluation
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Mahmud Kaddur, medhal ila fıkhıl-luğatil-arabiyye beyrut 1993
Pierre Guiraud Göstergebilim Ankara 1994.
Doğan Aksan, Anlambilim, Ankara 1999.
Hasan Yılmaz, Semantik Analiz Yönteminin Kurana Uygulanması,Bursa2007.
Abdülkerim Mücahid, el-Delaletül-lüğaviyye indel-arab, ts.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 80
1. Ödev 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 22 22
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,52
Dersin AKTS Kredisi 6