Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Arabıc Grammar and Tafsır TFS 519 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>None.</p>
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ŞÜKRÜ ŞİRİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

In this course students will improve their knowledge of Arabic grammar rules and they will applicate these rules to tafsir texts.

Dersin İçeriği

Inflection in the Arabic syntax, prepositions, abrogating words, nouns in the genitive, verbs in jussive or imperative, appositives,Tafsir texts from different exegesis books.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Recognize the prepositions, abrogating words (inna and her sisters), Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing,
2 List the verbs, active participle and passive participle, Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing,
3 Explane the nouns and verbs in the accusative form, Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing,
4 Apply the arabic grammar rules to tafsir texts. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing,
5 Translate the tafsir texts into Turkish language, Discussion, Self Study, Lecture, Question-Answer, Testing,
6 Analyse the tafsir texts. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction
2 Inflection in the Arabic syntax
3 Inflection in the Arabic syntax
4 Prepositions, Abrogating words (inna and her sisters)
5 Verb, active participle, passive participle
6 Nouns and verbs in the accusative
7 Nouns in the genitive, verbs in jussive or imperative, appositives
8 Kinds of inflection in the Arabic syntax
9 Tafsir texts from Sabuni, A´raf, 1-22 verses
10 Tafsir texts from Sabuni, A´raf, 23-37 verses
11 Tafsir texts from Sabuni, A´raf, 38-51 verses
12 Tafsir texts from Zuhayli, A´raf, 52-64 verses
13 Tafsir texts from Zuhayli, A´raf, 65-79 verses
14 General evaluation
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

1. M. Meral Çörtü, Arapça Dilbilgisi (Sarf), İstanbul 2001.
2. M. Meral Çörtü, Arapça Dilbilgisi (Nahiv), İstanbul 1998.
3. Mustafa el-Galâyînî, Câmi'u'd-durûsi'l-Arabiyye, yy., 1998.
4. M. Ali Sâbûnî, Safvetü´t-tefâsîr, I-III, Dersaâdet ts.
5. Vehbe Zuhaylî, et-Tefsîru´l-Münîr, I-XV, İstanbul 2003.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 100
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Final examination 1 25 25
Toplam İş Yükü 141
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,64
Dersin AKTS Kredisi 6