Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Methods Of Hadıth´S Interpretatıon HAD 512 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>None</p>
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ABDULLAH AYDINLI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi ŞULE YÜKSEL UYSAL,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Introducing classical and modern age methods of hadith’s ınterpretation.

Dersin İçeriği

In this course, content and method analysis of classical and modern interpretation methods will be done.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Recognizing classical methods of interpretation Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
2 Recognizing modern methods of interpretation Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
3 Analyzing the basic issues in hadith interpretation Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
4 Evaluating the basic principles of hadith interpretation Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
5 Making compare and contrast the literature of serh Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
6 Making compare and contrast between classic and modern interpretation methods Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 General introduction.
2 Lingo in hadith’s interpretation.
3 Literature in hadith’s interpretation.
4 Method of fiqh in hadith’s interpretation.
5 Proper method in hadith’s interpretation.
6 Theological method in hadith’s interpretation.
7 Understanding method in hadith’s interpretation.
8 Midterm exam
9 Sociological method in hadith’s interpretation.
10 Psychological method in hadith’s interpretation.
11 Historical method in hadith’s interpretation.
12 Rational method in hadith’s interpretation.
13 Scientific method in hadith’s interpretation.
14 General assessment.
Kaynaklar
Ders Notu <p>Ayhan Tekineş, Hadisleri Anlama Problemi, İzmir 2002.</p>
Ders Kaynakları

1. İbn Hacer, Fethul bari, Kahire ty.
2. Bedruddin elAyni, Umdetul kari, Kahire 1972.
3. İbn Receb elHanbeli, Camiul ulum, Beyrut 1990.
4. İ. Lütfi Çakan, Hadislerle GerçeklerI-III, İstanbul 1993.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 100
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Quiz 1 10 10
Assignment 1 15 15
Toplam İş Yükü 141
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,64
Dersin AKTS Kredisi 6