Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hadıs İn The Islamıc Sects IMT 508 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı The opinions about hadith and sunnah in the Islamic sects are taught.
Dersin İçeriği In this course, the opinions about hadith and sunnah in the Islamic sects will be taught with a comparative method.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Recognizing sunnah conceptions of sects Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Making compare and contrast between hadith conceptions of sects Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Evaluating hadith sources of the sects Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Analyzing the hadith interpretation methods of the sects Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Making compare and contrast between hadith sources of shia and ehl-sunnah Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Evaluating the reflections of sects from past to today Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 General introduction: The hadith and sunnah approaches of the sects..
2 Hadith and sunnah in the Shia.
3 The main hadith books of the Shia.
4 The famous hadith intellectuals of the Shia.
5 The common hadeeths and selected texts between the Shia and the followers of Sunnah (Ehli Sunnah)..
6 The hadeeths to be polemized between the Shia and the followers of Sunnah (Ehli Sunnah).
7 The situation and importance of the hadith in Mutezile.
8 Midterm exam
9 First period hadith intellectuals of Mutezile.
10 The conditions of hadith acceptance in the Mutezile.
11 The critics of the Mutezile about the followers of Sunnah.
12 The Haricitien and the hadith narration.
13 The conditions of hadith acceptance in the Haricitien.
14 General assessment.
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları 1. Muezile´de Hadis, Ayhan Tekineş, İlam Araştırma Dergisi,
2. Mutezile ve Hadis, Hüseyin Hansu, Ankara 2004.
3. Hadis ravilerinde şiilik eğilimi, Muhammed Enes Topgül, Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı.
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 30
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 30 30
Assignment 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,84
Dersin AKTS Kredisi 6