Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
The Value Of Hadıths In Our Lıteratures HAD 509 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HAYATİ YILMAZ
Dersi Verenler Prof.Dr. HAYATİ YILMAZ,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

To provide a background and experience about hadiths in the some studies that written in the classical period

Dersin İçeriği

In this course work out on authenticity of hadiths in the sunans, musannafs, mustadrak and some tafsir, fikh and tasavvuf studies by reading Lacknavi’s al-Acviba al-fadila (p. 66-139)

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Recognise the hadith literatures Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
2 Recognise the important authors of hadith Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
3 Recognise the basic important hadith works of various Islamic knowledge Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
4 Evaluate the hadiths in the major works of various Islamic knowledge Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
5 Compare the different approaches on a hadith of the same writer Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
6 Evaluate the overall accumulation of hadith of authors Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction: The Importance of the Hadith
2 The Early Hadith Studies
3 Reading Text(The Sunans; Abu Davud, Tirmidi)
4 Reading Text (The Sunans; Nasai, Ibn Maceh)
5 Reading Text (The Sunans; Bayhaki, Darakutni)
6 Reading Text (Hakim, al-Mustadrak)
7 Reading Text (Ibn Abu Shayba, al-Musannaf)
8 Midterm exam
9 Reading Text (The Musnads; Ahmad b. Hanbal, Bazzar etc.)
10 Reading Text (Tafsir books)
11 Reading Text (Studies of Gazzali and Ibn al-Cavzi)
12 Reading Text (Studies of Munziri, Navavi and Zahabi)
13 Reading Text (Studies of Ibn Hacar, Suyuti and Ibn al-Kayyim)
14 Reading Text (Studies of Kurtubi) – General evaluation
Kaynaklar
Ders Notu <p>Leknev&icirc;, M. Abd&uuml;lhayy, el-Ecvibet&uuml;-f&acirc;dıle(s. 66-139), Kahire 1997</p>
Ders Kaynakları

1. Sıddîkî, M. Zübeyr, Hadis Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1966
2. Çakan, İsmail L., Hadis Edebiyatı, İstanbul 1989

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 100
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 15 15
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 157
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,28
Dersin AKTS Kredisi 6