Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
The Fıqh Lıterature ISH 505 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. HACI MEHMET GÜNAY
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

The aim of this course is to teach the main sources and literature of Islamic Law to the MA students

Dersin İçeriği

Classical Fıqh literature as well as Modern works on Islamic Law will be introduced

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Explain the historical constitution of different writing tradition in Fıqh such as text, commentary and supercommentary. Lecture, Question-Answer, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
2 Analyze the nature and hierachical place of main works of different Legal schools (in Fiqh general). Lecture, Question-Answer, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
3 Analyze teh nature and hierachical place of main Works of different legal schools (in Usul al-Fiqh). Lecture, Question-Answer, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
4 List the main works that deal with codification. Lecture, Question-Answer, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
5 Recognize the important provisions and fatwa terms of major fiph schools. Lecture, Question-Answer, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
6 Use the modern methods and tools to access easily to literature on Islamic Law. Lecture, Question-Answer, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Classical Fiqh literature: Texts
2 Classical Fiqh literature: Commentaries, Super commentaries
3 Classical Fiqh literature: Nawazil and fatâwâ
4 The Classical literature on the Islamic jurisprudence (Usul al-Fiqh)
5 The Classical literature on the Islamic jurisprudence (Usul al-Fiqh)
6 Islamic public law literature: al-Amwal, al-Kharaj, al-ahkam al-sultaniyye…
7 The literature on the main principles of Fiqh
8 The literature on the legal Quranic versus and legal hadith
9 The literature on the Procedural law: Adab al kâdî, şurût wa sicillât etc.
10 The literature on the fiqh and biography dictionary: Tabakat literature
11 Modern fiqh literature: the literature of legislation and codification
12 Modern fiqh literature: Books and encyclopaedias
13 Modern fiqh literature: Dissertation and articles
14 General evaluation
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

[1] Hayreddin Karaman, İslam Hukuk Tarihi, İstanbul 1989
[2] Y. Ziya Kavakçı, Karahanlılar Devrinde İslam Hukukçuları, Ankara 1976
[3] Muhammed İbrahim Ahmed, el-Mezheb indel-Hanefiyye, el-Mezheb indeş-Şâfiiyye, Dirâsât fil-Fıkhil-İslâmî, Mekke 1977.
[4] Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri, Ankara 1990
[5] Ferhat Koca, İslam Hukuk Tarihinde Selefi Söylem: Hanbeli Mezhebi, Ankara 2002
[6] DİA İslam Ansiklopedisi, değişik maddeler
[7] Literatür Dergisi (Türk Hukuk Tarihi ), 3, 5 (2005).

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,84
Dersin AKTS Kredisi 6