Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kalams Books In The Early Perıod KLM 504 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri -
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SÜLEYMAN AKKUŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı Inform to students with early perıod kalam boks in view of language and style.
Dersin İçeriği To compromihense early period kalam sources in view of different aspects, especially, on subjects, methods, used arguments, contrary ideas.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Define thr Early Perıod Kalam Books Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
2 Analyze the Early Perıod Kalam Books comprehension. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
3 Analyze Islamic Theoloy sources in early period, understand the methods that are followed in protect beliefs. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
4 Distinguish Islamic Theoloy sources in early period Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
5 Compare Islamic Theoloy sources in early period, Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
6 Develop theirs reading and understand in Islamic Theoloy sources in early period. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Ebû Hanîfa and his book al-Fıkhu-al-akbar.
2 Eş´arî/ el-Luma fi-redd alâ ehli-zeyğ ve-bida.
3 The sample of al Ibana an usûli-diyâne.
4 The sample of al Kitab al Tawhid
5 The sample of al Kitab al Tawhid
6 The sample of /Kitâbü-temhîd tanıtımı
7 The sample of Bâkıllânî/Kitâbü-temhîd .
8 The sample of Abdulkahir el-Bağdâdî/ Usulu´d-Din
9 The sample of Kitâbü-irşâd, Akîdetü-nizâmiyye
10 The sample of Hakîm Semerkandî/es-Sevâdü-a am
11 The sample of Hakîm Semerkandî es-Sevâdü-a am
12 The sample of Pezdevî/Usulü-dîn
13 The sample of Pezdevî/Usulü-dîn
14 General view.
Kaynaklar
Ders Notu Ebu Hanife, el-Fıkhu´l-Ekber
Ders Kaynakları [2] Eşarînin/el-Luma fir-redd alâ ehliz-zeyğ vel-bida
[3] Eşarî/el-İbane an usûlid-diyâne
[4] Matürîdî/Kitâbüt-tevhîd.
[5] Bâkıllânî/Kitâbüt-temhîd
[6]Cüveynî Kitâbül-irşâd, Akîdetün-nizâmiyye
[7]Hakîm Semerkandî/es-Sevâdül-a zam
[8]Pezdevî/Usulüd-dîn
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,84
Dersin AKTS Kredisi 6