Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
General Theory Of Law ISH 506 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>none</p>
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü SÜLEYMAN KAYA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

To introduce the main concepts of the general theory of law

Dersin İçeriği

The fundamental concepts and theoritical attitudes of the general theory of law will be studied.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 List the attitudes to the definition of the concept of law Lecture, Question-Answer, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
2 Describe the historical process of the general theory of law Lecture, Question-Answer, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
3 Interpret the achsiological dimension of law Lecture, Question-Answer, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
4 Analyize the normative dimension of law Lecture, Question-Answer, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
5 Interprete the sociological dimension of law Lecture, Question-Answer, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
6 Analyse the problematic of legal interpretation Lecture, Question-Answer, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
7 Evaluate the interpretative theories
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The concept of law: the problematic of definition
2 The definition and the field of the general theory of law
3 The historical development of the general theory of law
4 the distinction between the general theory of law-Legal Philosopy
5 the aksiological dimension of law
6 the normative dimension of law
7 the sociological dimension of law
8 Mid-term exam
9 The problem of interpretation of legal norms
10 The kinds of interpretation
11 The classical interpretative methods
12 The logical rules of legal interpretation
13 Theory of Realistic interpretation
14 Over view
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Vecdi Aral, Toplumsal Yaşam ve Adalet, İstanbul 1988.
Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, İstanbul 2003.
Niyazi Öktem, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi İstanbul 1999 

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 25 25
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,04
Dersin AKTS Kredisi 6