Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Becomıng Of Faıth and Belıef’S Obstacles KLM 505 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri -
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SÜLEYMAN AKKUŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları NO
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı This lessons aim is to assure to the learning of the stıdents the basic peculiarities of human, his religious nature and the effects that prevent to believe in our time.
Dersin İçeriği This lesson contains to the natural peculiarities of human; the of human in the universe; connection with God and human; faith and its obstacles and effects of these obstacles upon human.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Understand and describes to the natural peculiarities of human. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
2 Understand and describes to the religious nature of human/fitrah and its effect to obtain to the faith and evaluates. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
3 Describe to be become of faith, and steps, grades and peculiarities of faith and expresses these. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
4 Describe to the mental obstacles that prevent to the faith and expresses. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
5 Describe to the psychical obstacles and effects that prevent to the faith and expresses. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
6 Describe to the sociological and cultural obstacles and effects that prevent to the faith and evaluates. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Character of Human being.
2 Place of human in the universe.
3 The existence nature of human and his basic peculiarities (I)
4 The existence nature of human and his basic peculiarities (II)
5 Religious nature of human/Fitrah.
6 What is the faith.
7 The source of faith.
8 Connection with faith and knowledge.
9 To be formed to the faith, its steps and grades.
10 The obstacles and general peculiarities of obstacles.
11 Obstacles of faith and the psychical obstacles.
12 The mental obstacles.
13 The sociological and cultural obstacles.
14 Human will and power of intelligence about faith.
Kaynaklar
Ders Notu Mustafa Akçay, Çağdaş Dünyada İnsan ve Dinin Sorumluluğu
Ders Kaynakları 1- Max Scheler, İnsan ve Kainattaki Yeri, (trc. T. Mengüşoğlu), İst. 1947.
2- Takiyyüddin Mengüşoğlu, İnsan Felsefesi, İst.1988.
3- Paul Tillich, İmanın Dinamikleri, (trc. F. Trkan- S.Özer) Ank. 2000
4- Muhit Mert, İnsan Nedir, Ank, 2004
5-. Abdurrahman Kasapoğlu, Kuranda İman Psikolojisi, İst. ts.
6- Hanefi Özcan, Epistomolojik Açıdan İman, İst. 1992
7- Hülya Alper, İmanın Psikolojik Yapısı, İst. 2002.
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,84
Dersin AKTS Kredisi 6