Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Scıence Of Relaters and Contemporarıes HAD 505 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>None</p>
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ABDULLAH AYDINLI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Inroducing the narraters, the methods of evaluation and criticism.

Dersin İçeriği

In this course, narraters will be introduced and the evaluation methods of narraters will be studied.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Recognizing the important hadith narrators Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
2 Evaluating hadith narrators according to their credibility Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
3 Making comparison between different methods of narrator critique Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
4 Evaluating the contributions of studies about narrators to the science of biography Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
5 Making compare and contrast between differences of tabakat Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
6 Using the literature of tabakat and rical Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 General introduction.
2 Characters of narraters.
3 Orders of narraters.
4 Cities of narraters.
5 Selected textuals from rical books.
6 Selected textuals from rical books.
7 Selected textuals from rical books.
8 Midterm exam
9 Selected textuals from rical books.
10 Selected textuals from rical books.
11 Selected textuals from rical books.
12 Selected textuals from rical books.
13 Selected textuals from rical books.
14 General assessment.
Kaynaklar
Ders Notu <p>İbn Abdilhadi, Tabakatu ulemail hadis, Beyrut 1989.</p>
Ders Kaynakları

Ayhan Tekineş, Geleneğin Altın Zinciri, İstanbul 2006

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 30
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 30 30
Assignment 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,84
Dersin AKTS Kredisi 6