Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Eloquence İn Arabic Language: Al-Maani ADB 501 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HAMZA ERMİŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. AHMET BOSTANCI,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

To introduce Ilm al-maani to pupils.

Dersin İçeriği

Ilm al-maani, The concept of habar, The kinds of habar, The concept of insha, The kind of insha, Limitation style

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Explains the differences between Habar and Insha Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Self Study, Testing,
2 Explains the purpose of Habar Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Self Study, Testing,
3 Count the main part of Insha Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Self Study, Testing,
4 Explains the meanings of Orders and Prohibitions Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Self Study, Testing,
5 Explains the Separation (al-fasl) and Connection (al-vasl) Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Self Study, Testing,
6 Explains the Expatiation (al-icaz) and Expatiation (al-itnab) and Equalityand (al-musavat) with examples, makes the comparison Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Self Study, Testing,
7 Explains the topics whith examples from the poetry and prose Lecture, Question-Answer, Discussion, Group Study, Self Study, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Fluency, eloquence, style
2 Ilm al-meani
3 The concept of habar
4 The kinds of habar
5 The concept of insha
6 The kind of insha
7 İmperative, inhibition
8 Question, optative mood
9 Limitation style
10 Separation
11 Connection
12 Abridgment
13 Expatiation
14 Equality
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Abdülkahir el-Cürcânî, Delâilül-icâz, Kahire 1992
Abdülkahir el-Cürcânî, Esrârül-Belâğa, Kahire 1991
el-Hatîb el-Kazvînî, el-Îzâh fî ulûmil-belâğa, Beyrut 1980
Ahmed Mustafa el-Merâğî, Ulûmul-belâğa, Beyrut 1984
Ali el-Cârim ve Mustafa Emîn, el-Belâğatül-vâdıha, İstanbul 1996
Nusreddin Bolelli, Belâgat, İstanbul 2000

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 100
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 30 30
Assignment 1 25 25
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,04
Dersin AKTS Kredisi 6