Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
The Sources Of Hıstory Of Islamıc Sects IMT 503 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı To give an opinion to the students about classical works of Islamic sects.
Dersin İçeriği General outlook to classic writing in the formative period of Islamic Sects.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Recognizes the original source of Islamic sects, Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Explains main concepts of Islamic Sects Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 Expresses historical and traditional writing of Islamic sects, Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Evaluates their original sources, Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 Evaluates historical sources and their methods of sects, Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 Compares the historical sources of Islamic sects, Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 The status of early writers of history of Islamic sects
2 Re-evaluation of the Maqalat genre,
3 Re-evaluation of the al-Milal wa al-Nihal genre,
4 The tradition of iftiraq and its reflection in the works of Islamic sects
5 Nawbakhti and his work Firaq al-Shia
6 Qummi and his work al-Maqalat wa al-Firaq
7 Ashari and his work Maqalat al-Islamiyyin
8 Malati and his work al-Tanbih wa al-Radd
9 Baghdadi and his work al-Farq bayn al-Firaq
10 Isfarayini and his work al-Tabsir
11 Ibn Hazm and his work al-Fasl
12 Shahristani and his work al-Milal wa al-Nihal
13 Fakhr al-Din al-Razi and his work Itiqad al-Firaq
14 General re-evaluation of the topics
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları [1] Eşarî, Makâlatül-Islâmiyyîn vehtilâfil-Musallîn, ed. Helmut Ritter, Weisbaden 1980.
[2] Ibn Hazm, el-Fasl fl-Milel, Beyrut 1986.
[3] Şehristani,el-Milel ven-nihal, (ed. A.Ali Mahna-A.Hasan Faur), Beyrut 1993.
[4] W.Madelung, Religious Schools and Sects in Medeiaeval Islam, London 1985.
[5] Matüridi, Kitâbüt-Tevhîd, (nşr. B. Topaloğlu), Ankara 2002.
[6] Kummî, Sad b. Abdullah, el-Makâlât vel-fırak, (nşr.M.Cevad Meşkûr), Tahran 1963.
[7] Abdurrahman el-Bedevi, Mezâhibül-Islâmiyyîn, Beyrut 1996.
[8] Osmanlı´dan Cumhuriyet´e İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Osman Aydınlı, Hititkitap Yayınevi, Çorum 2008.
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 15 15
Assignment 1 10 10
Toplam İş Yükü 147
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,88
Dersin AKTS Kredisi 6